Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Branduolinių įrenginių saugumas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Branduolinių įrenginių saugumas

Europos Sąjunga paskelbė direktyvą, kuria siekiama užtikrinti branduolinių įrenginių (atominių elektrinių, sodrinimo ir panaudoto branduolinio kuro perdirbimo įrenginių ir pan.) saugą. Pagrindinis tikslas - apsaugoti gyventojus ir darbuotojus nuo šių įrenginių keliamos rizikos.

DOKUMENTAS

2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema.

SANTRAUKA

Europos Sąjunga paskelbė direktyvą, kuria siekiama užtikrinti branduolinių įrenginių (atominių elektrinių, sodrinimo ir panaudoto branduolinio kuro perdirbimo įrenginių ir pan.) saugą. Pagrindinis tikslas - apsaugoti gyventojus ir darbuotojus nuo šių įrenginių keliamos rizikos.

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatoma Europos sistema, kuria siekiama užtikrinti ir skatinti nuolatinį branduolinės saugos bei jos reguliavimo gerinimą. Ja nustatomas ambicingas saugos tikslas visos ES mastu siekiant užkirsti kelią avarijoms ir išvengti radioaktyviųjų atliekų iš branduolinių įrenginių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalių įsipareigojimai

  • Sukurti nacionalinę branduolinių įrenginių saugos sistemą.
  • Įsteigti nepriklausomą nacionalinę saugos instituciją, atsakingą už atominių elektrinių operatorių veiklos priežiūrą.
  • Prieš statant branduolinės energetikos objektą atlikti pradinį saugos įvertinimą ir pakartotinai įvertinti saugą bent kartą per 10 metų.
  • Užtikrinti, kad darbuotojai ir gyventojai gautų skaidrią informaciją apie branduolinius įrenginius, tiek įprasto darbo metu, tiek įvykus incidentui ar avarijai.
  • Kas 10 metų atlikti periodinį savo nacionalinės sistemos ir priežiūros institucijų įvertinimą.
  • Reikalauti, kad saugos institucijos ES šalyse kas 6 metus atliktų ekspertinį įvertinimą dėl specifinių saugos problemų, konsultuodamosis su Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupe (ENSREG) ir remdamosis Vakarų Europos branduolinės energetikos reguliavimo institucijų asociacijos (WENRA) patirtimi; pirmoji peržiūra prasidės 2017 m.
  • Planuoti organizacinę struktūrą savo nacionalinėje sistemoje siekiant pasirengti avarinėms situacijoms ir intervencijoms įrenginio vietoje.

Kitų suinteresuotųjų šalių įsipareigojimai

Už branduolinę saugą pirmiausia atsako leidimo turėtojas, kuris jokiu atveju negali perleisti šios atsakomybės. Jis (ji) atsako už branduolinių įrenginių saugos vertinimą ir nuolatinį gerinimą.

Direktyvoje pabrėžiama žmogaus veiksnio svarba skatinant branduolinės saugos kultūrą per darbuotojų, atsakingų už įrenginio saugą, švietimą ir nuolatinį mokymą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva 2009/71/Euratomas įsigaliojo 2009 m. liepos 22 d., o Direktyva 2014/87/Euratomas - 2014 m. rugpjūčio 14 d.

KONTEKSTAS

Sistema, užtikrinanti branduolinę saugą ES, buvo priimta 2009 m. Po 2011 m. įvykusios Fukušimos avarijos, Komisija atliko rizikos, susijusios su branduolinių įrenginių sauga visoje ES, išsamius vertinimus. Remiantis tais patikrinimais, Komisija siekė pagerinti galiojančius reglamentus.

Papildoma informacija pateikiama ENSREG ir WENRA interneto svetainėse.

Taip pat žr. Komisijos energetikos GD interneto svetainės skyrių Branduolinė sauga bei Komisijos pranešimą spaudai apie naują ES direktyvą dėl branduolinės saugos ir Tarybos pranešimą spaudai dėl šios direktyvos priėmimo.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2009/71/Euratomas

2009 7 22

2011 7 22

OL L 172, 2009 7 2, p. 18-22

Direktyva 2014/87/Euratomas

2014 8 14

2017 8 15

OL L 219, 2014 7 25, p. 42-52

paskutinis atnaujinimas 05.01.2015

Top