Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES energetikos produktų ir elektros energijos apmokestinimo taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES energetikos produktų ir elektros energijos apmokestinimo taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti ES energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Direktyva nustatomos Europos Sąjungos (ES) taisyklės dėl elektros energijos, visų variklių degalų ir daugumos krosnių kuro mokesčių.
 • Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad ES energetikos bendroji rinka sklandžiai veiktų ir būtų išvengta bet kokių prekybos bei konkurencijos iškraipymų, dėl kurių galėtų atsirasti didelių nacionalinių mokesčių sistemų skirtumų.
 • Taisyklėmis padedama siekti platesnių tikslų, kaip antai pereiti prie konkurencingos, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir efektyvaus energijos vartojimo ekonomikos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Apmokestinami tik tie energetikos produktai, kurie naudojami kaip variklių degalai arba krosnių kuras.
 • Direktyva nustatomos minimalios mokesčių normos, taikomos variklių degalams, krosnių kurui ir elektros energijai nuo 2004 m. sausio 1 d.
 • Energetikos produktai, naudojami šildymui, žemės ūkyje, stacionariniams varikliams ir statybos bei viešuosiuose darbuose naudojamiems įrenginiams ir mašinoms, gali būti apmokestinami mažesniu tarifu nei automobilių kuras.
 • Šalių vyriausybės gali komercinės paskirties dyzelinui (jei jį naudoja vežėjai arba jis naudojamas keleiviniam transportui) taikyti mažesnę akcizo normą nei nekomercinės paskirties dyzelinui.
 • Direktyva leidžiamas atleidimas nuo mokesčių ir mokesčių sumažinimas, visų pirma aplinkos apsaugos ir sveikatos politikos tikslais. Šalių vyriausybės gali atleisti nuo mokesčių atsinaujinančiuosius energijos išteklius, kaip antai biokurą ar kurą ir elektros energiją, naudojamus prekėms ir keleiviams vežti traukiniu, metro, tramvajumi ir troleibusu.
 • Direktyva numatomi mažesni mokesčiai daug energijos vartojančioms įmonėms, kurios labiausiai stengiasi sumažinti energijos vartojimą. ES šalims, kurioms sunku įgyvendinti naująsias priemones, buvo pasiūlyti pereinamojo laikotarpio susitarimai, taikomi iki direktyvos taikymo (Belgijai, Vokietijai, Airijai, Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai, Italijai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Austrijai ir Portugalijai).
 • Panaši galimybė atleisti nuo mokesčių ir pasinaudoti pereinamaisiais laikotarpiais buvo suteikta šalims, kurios prisijungė prie ES 2004 ir 2007 m.
 • Direktyva netaikoma kai kuriems energijai imliems sektoriams (pvz., metalurgijos) ir energetikos produktams, kurie turi dvigubą paskirtį, t. y. jie naudojami ir šildymui, ir kitiems tikslams (pvz., tam tikrų cheminių medžiagų gamybai).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2003 m. spalio 31 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2003 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, 2003 10 31, p. 51–70)

Paskesni Direktyvos 2003/96/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra skirtas tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 28.11.2016

Top