Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nacionalinių valiutų konvertavimo į eurą kursai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nacionalinių valiutų konvertavimo į eurą kursai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl eurą įsivedančių šalių valiutų konvertavimo į eurą kursų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

  • Reglamentu nustatomi euro zonos šalių nacionalinių valiutų konvertavimo į eurą kursai.
  • Šie kursai buvo patvirtinti 1998 m. gruodžio 31 d., kai eurą įsivedė pirmosios vienuolika ES šalių (Belgija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Portugalija ir Suomija).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Tam, kad taptų euro zonos nare ir pasiektų ES ekonominės ir pinigų sąjungos trečiąjį etapą, ES šalis privalo atitikti tam tikras ekonomines ir teisines sąlygas, vadinamas konvergencijos kriterijais. Šiais kriterijai siekiama užtikrinti, kad šalys būtų stabilios (tam tikrose apibrėžtose ribose) kainų, savo valdžios sektoriaus finansinės padėties, valiutos kurso ir ilgalaikių palūkanų normos atžvilgiu.
  • Reglamentas buvo kelis kartus iš dalies keistas, siekiant patvirtinti prie euro zonos prisijungiančių naujų šalių konvertavimo kursus:
  • Remiantis Sutarties dėl ES veikimo 140 straipsniu, ES šalių valiutų konvertavimo į eurą kursus nustato ES Taryba. Kartu su euro zonos šalimis ir atitinkama šalimi ji sprendžia vieningai, gavusi Europos Komisijos pasiūlymą ir pasikonsultavusi su Europos Centriniu Banku.

Konvertavimo kursai yra nustatomi neatšaukiamai:

1 euras =

Valiutos kursas

Buvusi nacionalinė valiuta

 

40,34

Belgijos frankas

 

1,96

Vokietijos markė

 

15,65

Estijos krona

 

340,75

Graikijos drachma

 

166,39

Ispanijos pesetas

 

6,56

Prancūzijos frankas

 

0,79

Airijos svaras

 

1 936,27

Italijos lira

 

0,59

Kipro svaras

 

0,70

Latvijos latas

 

3,45

Lietuvos litas

 

40,34

Liuksemburgo frankas

 

0,43

Maltos lira

 

2,20

Nyderlandų guldenas

 

13,76

Austrijos šilingo

 

200,48

Portugalijos eskudas

 

239,64

Slovėnijos tolaras

 

30,13

Slovakijos krona

 

5,95

Suomijos markė

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1999 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1998 m. gruodžio 31 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl eurą įsivedančių valstybių narių valiutos ir euro keitimo kursų (OL L 359, 1998 12 31, p. 1–2)

Reglamento (EB) Nr. 2866/98 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 25.07.2016

Top