Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarptinklinis ryšys per judriojo telefono ryšio tinklus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarptinklinis ryšys per judriojo telefono ryšio tinklus

Šio reglamento tikslas - užtikrinti, kad judriojo ryšio tinklais besinaudojantys vartotojai keliaudami Europos Sąjungoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už tarptinklinio ryšio ES mastu paslaugas.

DOKUMENTAS

2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (nauja redakcija).

SANTRAUKA

Pagrindinis šio reglamento tikslas - padidinti konkurenciją judriojo ryšio tinklais besinaudojančių vartotojų, kurie keliaudami ES savo telefonais skambina, rašo tekstines žinutes ar naudojasi interneto prieiga, rinkoje. Tai vadinama tarptinkliniu ryšiu.

Šiuo reglamentu pristatomi du pagrindiniai pakeitimai.

Remiantis naujomis ES tarptinklinio ryšio taisyklėmis, įsigaliojusiomis 2012 m. liepos 1 d., antkainiai, kuriuos žmonės keliaudami ES moka už tarptinklinio ryšio paslaugas, bus toliau mažinami. Sumažinus antkainius, galimybė naudotis judriuoju internetu, norint pasiekti žemėlapius, nuotraukas, socialinius tinklus ir e. paštą, tampa labiau prieinama keliaujant kitose ES šalyse, kaip ir skambinimas, skambučių priėmimas bei tekstinių žinučių rašymas.

Taip pat nuo 2012 m. liepos 1 d. žmonės, keliaujantys už ES ribų, yra įspėjami tekstine žinute, e. laišku ar ekrane iškylančiu langu, kai priartėja prie duomenų parsisiuntimo už 50 EUR arba iš anksto nustatyto lygio. Tai išplečia šiuo metu ES veikiančią įspėjimo sistemą.

Nuo 2014 m. liepos 1 d. vartotojai prieš keliaudami gali pasirinkti atskirą sutartį dėl tarptinklinio ryšio arba, jei įmanoma, duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų teikėją lankomos šalies tinkle. Tai leidžia vartotojams palyginti tarptinklinio ryšio paslaugų pasiūlymus (nepriklausomai nuo kitų judriojo ryšio paslaugų) ir pasinaudoti žemesnėmis kainomis.

Nuo 2014 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio vartotojai moka ne daugiau kaip 19 centų už vieną skambučio minutę, ne daugiau kaip 5 centus už priimamo skambučio minutę, ne daugiau kaip 6 centus už siunčiamą tekstinę žinutę ir ne daugiau kaip 20 centų už parsisiųstų duomenų megabaitą (MB) arba naršymą internete keliaujant užsienyje (kaina skaičiuojama už kiekvieną išnaudotą kilobaitą).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

2012 7 1

-

OL L 172, 2012 6 30

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2007 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiantis Direktyvą 2002/21/EB.

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (pagrindų direktyva) (Oficialusis leidinys L 108, 2002 4 24).

PASIŪLYMAS

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 (COM(2013) 627 final, 2013 9 11 - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Pagrindinis tikslas - sukurti bendrąją elektroninių ryšių rinką, kurioje piliečiai ir įmonės turi prieigą prie elektroninių ryšių paslaugų, kad ir kur jos būtų teikiamos ES, (be tarpvalstybinių apribojimų ar nepagrįstų papildomų išlaidų) ir kurioje elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas teikiančios įmonės gali veikti ir paslaugas teikti nepriklausomai nuo to, kurioje ES vietoje jos įsteigtos ar kur yra jų klientai.

Tarptinklinio ryšio srityje siekiama įgyvendinti įvairius sprendimus, pvz., visoje ES užtikrinti vienodai aukštą vartotojų apsaugos lygį ir šiuo atžvilgiu bendras komercines sąlygas, įskaitant priemones, kuriomis bus laipsniškai panaikinti papildomi mokesčiai už judrųjį tarptinklinį ryšį ir užtikrinta prieiga prie atvirojo interneto.

paskutinis atnaujinimas 05.02.2014

Top