Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sausakrūvių laivų pakrovimas ir iškrovimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sausakrūvių laivų pakrovimas ir iškrovimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2001/96/EB, nustatanti sausakrūvių laivų saugaus pakrovimo ir iškrovimo suderintus reikalavimus ir tvarką ES

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Direktyva sugriežtinamos kietų biriųjų krovinių pakrovimo į sausakrūvius laivus ir jų iškrovimo ES uostuose saugumo tvarka.
 • Ja siekiama sumažinti laivų apgadinimo pakrovimo ir iškrovimo metu riziką.
 • Direktyva suderinami standartai, skirti laivams ir terminalams, taip pat jų bendradarbiavimui ir informavimui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Direktyva taikoma ES terminalams* ir sausakrūviams laivams, neatsižvelgiant į jų vėliavą, užsukantiems į terminalą pakrauti arba iškrauti kietus biriuosius krovinius.
 • ES šalys privalo užtikrinti, kad:
  • terminalų operatoriai garantuotų užsukančių sausakrūvių laivų ir savo terminalų atitiktį šio teisės akto reikalavimams;
  • pakrovimo ir iškrovimo planai, parengti pagal 1974 m. SOLAS konvenciją, būtų suderinti su laivo kapitonu ir terminalo atstovu prieš pradedant bet kokius darbus;
  • jų valdžios institucijos užkirstų kelią bet kokiai operacijai ar ją sustabdytų, jei mano, kad ji gali pakenkti laivo ar įgulos saugumui;
  • būtų vykdomi reguliarūs pakrovimo ir iškrovimo operacijų patikrinimai, įskaitant patikrinimus, apie kuriuos neįspėjama, siekiant patikrinti jų atitiktį šio teisės akto reikalavimams. Patikrinimų rezultatai yra kas trejus metus perduodami Europos Komisijai.
 • Laivo kapitonas nuolat atsako už jo vadovaujamo sausakrūvio laivo saugų pakrovimą ir iškrovimą.
 • Prieš laivui atplaukiant terminalo atstovai turi pateikti laivo kapitonui atitinkamą informaciją, kaip antai prieplaukos pavadinimą ir operacijos vykdymo vietoje esančią įrangą.
 • Terminalo atstovai turi pranešti laivo kapitonui apie bet kokią žalą, padarytą laivui arba jo įrangai pakrovimo ar iškrovimo metu, ir prireikus suremontuoti.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2002 m. vasario 5 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2003 m. rugpjūčio 5 d.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

*Terminalas – stacionarus, plūdrusis arba mobilusis įrenginys, kuris yra įrengtas ir naudojamas sausiems biriesiems kroviniams pakrauti į sausakrūvius laivus arba iškrauti iš jų.

DOKUMENTAS

2001 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/96/EB, nustatanti sausakrūvių laivų saugaus pakrovimo ir iškrovimo suderintus reikalavimus ir tvarką (OL L 13, 2002 1 16, p. 9–20)

Paskesni Direktyvos 2001/96/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 14.03.2016

Top