Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Privalomų patikrinimų sistema taikoma ro-ro tipo keltams ir greitaeigiams keleiviniams laivams

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Privalomų patikrinimų sistema taikoma ro-ro tipo keltams ir greitaeigiams keleiviniams laivams

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 1999/35/EB dėl privalomų patikrinimų sistemos, užtikrinančios saugų ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų, kuriais teikiamos reguliarios paslaugos, plaukiojimą

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva nustatoma privalomų patikrinimų sistema ro-ro keltams* ir greitaeigiams keleiviniams laivams, atplaukiantiems į ES uostus, siekiant užtikrinti, kad jie atitinka taikomus saugos standartus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Šis teisės aktas taikomas visiems ro-ro keltams ir greitaeigiams keleiviniams laivams neatsižvelgiant į vėliavą, su kuria jie plaukioja, teikiantiems paslaugas tiek tarptautiniais, tiek vidaus maršrutais.
 • ES šalys privalo užtikrinti, kad, prieš pradedant teikti paslaugas, keltai ir laivai:
  • turi galiojančius liudijimus, kurie yra patikrinti;
  • atitinka reikiamus klasifikacijos standartus;
  • turi sumontuotą reiso duomenų rašytuvą (RDR);
  • atitinka konkrečius stabilumo reikalavimus.
 • Paslaugas teikiančios įmonės privalo užtikrinti, kad laivuose būtų galima naudotis tokiomis priemonėmis, kaip informacija apie krante sumontuotas navigacines laivų vedimo sistemas.
 • ES šalys turi:
  • atlikti pirminį patikrinimą prieš pradedant teikti reguliarias paslaugas, siekiant užtikrinti, kad laikomasi saugos standartų;
  • du kartus per metus, po remonto arba pasikeitus vadovams, atlikti paskesnius patikrinimus; vienas iš dviejų metinių patikrinimų turi būti atliekamas reguliarių paslaugų metu;
  • neleisti laivui teikti paslaugų, jei jis neatitinka saugos standartų;
  • tuo atveju, jei įvyks su laivu, kuriam taikoma ši direktyva, susijęs nelaimingas atsitikimas arba katastrofa, bendradarbiauti atliekant tyrimą su bet kuria iš esmės suinteresuota šalimi.

Susijusiais teisės aktais dėl uosto valstybės kontrolės siekiama uždrausti standartų neatitinkantiems laivams plaukioti ES. Jais reikalaujama, kad visi laivai atitiktų ES ir tarptautinius standartus, kaip nurodyta, pavyzdžiui, Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1999 m. birželio 1 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2000 m. gruodžio 1 d.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

*ro-ro keltas – tai keleivinis jūrų laivas su įrenginiais kelių transporto priemonėms arba geležinkelio transporto priemonėms įvažiuoti į laivą ir išvažiuoti iš jo, plukdantis daugiau kaip 12 keleivių.

DOKUMENTAS

1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/35/EB dėl privalomų patikrinimų sistemos, užtikrinančios saugų ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų, kuriais teikiamos reguliarios paslaugos, plaukiojimą (OL L 138, 1999 6 1, p. 1–19)

Paskesni Direktyvos 1999/35/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės (OL L 131, 2009 5 28, p. 57–100). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 19.04.2016

Top