Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kelių eismo saugumas: sunkvežimių, autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų leistini matmenys bei didžiausia masė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kelių eismo saugumas: sunkvežimių, autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų leistini matmenys bei didžiausia masė

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 96/53/EB dėl komercinių transporto priemonių matmenų ir svorių

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomi didžiausi ribiniai dydžiai, taikomi sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms, autobusams ir tolimojo susisiekimo autobusams, vykdantiems tarptautinius vežimus ES viduje.

Ja reikalaujama, kad nacionalinės transporto įmonės laikytųsi tarptautiniam vežimui nustatytų standartų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tarptautiniam ir nacionaliniam vežimui direktyva nustatomi didžiausi matmenys yra taikomi:

krovininėms transporto priemonėms, sveriančioms daugiau kaip 3,5 tonos;

keleivinėms transporto priemonėms, gabenančioms daugiau kaip 9 asmenis.

Tarptautiniam vežimui taip pat nustatomi didžiausi svoriai ir tam tikros kitos transporto priemonių charakteristikos, kaip apibrėžta direktyvos prieduose.

Kas leidžiama?

Tarptautinio vežimo atveju draudžiama be specialaus leidimo ES šalies keliuose naudoti bet kokias transporto priemones, kurios viršija nustatytus ribinius dydžius.

Nacionalinio vežimo atveju draudžiama ES šalies keliuose naudoti bet kokias transporto priemones, kurios viršija nustatytus matmenis. Šiems ribiniams dydžiams taikomos kelios išimtys, įskaitant susijusias su:

transporto priemonių, pasižyminčių aerodinaminėmis savybėmis, skirtomis padidinti energijos vartojimo efektyvumą, ilgiu;

transporto priemonių, skirtų vežti ypatingus krovinius, kaip antai medieną, ilgiu;

transporto priemonių, kuriomis mišriojo vežimo* metu vežami konteineriai, svoriui.

ES šalies transporto priemones, kurios atitinka nustatytus ribinius dydžius, turi būti leidžiama naudoti kitos ES šalies keliuose, išskyrus tam tikrus atvejus, kai yra ribotos kelio atkarpos, pavyzdžiui, kaimeliuose ar ypatingos svarbos vietose, kur administracija gali nustatyti mažesnius ribinius dydžius. ES šalys gali nustatyti didesnius ribinius dydžius, taikomus nacionalinio transporto svoriui savo teritorijose, ir per ribotą laikotarpį išbandyti naujas technologijas su transporto priemonėmis, kurios viršija nustatytuosius ribinius dydžius.

Reikalavimų laikymasis

ES šalys privalo užtikrinti, kad transporto priemonės galėtų įrodyti savo atitiktį taisyklėms pateikdamos vieną iš šių įrodymų:

gamyklinę lentelę su papildoma lentele, kurioje nurodyti matmenys;

vieną lentelę, kurioje išdėstyta pirmiau minėtų dviejų lentelių informacija;

ES šalies, kurioje registruota transporto priemonė, išduotą dokumentą, kuriame pateikta nurodyta informacija.

Taisyklių įgyvendinimas

Nacionalinės vyriausybės nusprendžia, kaip įgyvendinti taisykles ir kokios sankcijos taikomos už ribinių dydžių viršijimą. Kas dvejus metus jos Europos Komisijai teikia ataskaitą, kurioje nurodomas:

patikrinimų, atliktų per praėjusius dvejus kalendorinius metus, skaičius;

nustatytų perkrautų transporto priemonių ar transporto priemonių junginių skaičius.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1996 m. rugsėjo 17 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1997 m. rugsėjo 16 d.

KONTEKSTAS

Kelių transporto svoriai ir matmenys

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Mišrusis vežimas – krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis ir alternatyviu geležinkelio ir (arba) vandens transportu. Šios alternatyvios transporto rūšys turi būti naudojamos didžiąją kelionės dalį, o vežimas keliais – tik trumpus atstumus kelionės pradžioje ir (arba) pabaigoje.

DOKUMENTAS

1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59–75)

Paskesni Direktyvos 96/53/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 10.11.2015

Top