Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš ES uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Direktyva sustiprina saugą ir galimybes gelbėti jūrų transporto keleivius bei komandą.
 • Ja siekiama užtikrinti, kad laive esančių asmenų skaičius neviršija tuo laivu leidžiamo vežti keleivių skaičiaus, ir palengvinti ieškojimo ir gelbėjimo veiksmus įvykus avarijai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Laive esančių asmenų skaičius

 • Prieš laivui išvykstant suskaičiuojami visi iš ES uosto išplaukiančiuose keleiviniuose laivuose esantys asmenys.
 • Laive esančių asmenų skaičius turi būti pranešamas laivo kapitonui ir kompanijos keleivių registratoriui arba krante įsikūrusiai tą pačią funkciją vykdančiai kompanijos sistemai.
 • Prieš keleiviniam laivui išplaukiant, jo kapitonas turi užtikrinti, kad laive esančių asmenų skaičius neviršija tuo laivu leidžiamo vežti keleivių skaičiaus.

Papildoma informacija apie laive esančius asmenis

Kiekviename iš ES uosto išplaukiančiame keleiviniame laive, vykstančiame maršrutu toliau nei 20 jūrmylių (ES šalys gali šią ribą sumažinti), turi būti surinkta tam tikra informacija apie visus laive esančius asmenis ir ne vėliau kaip per 30 minučių nuo laivo išvykimo perduota kompanijos keleivių registratoriui arba krante esančiai tą pačią funkciją vykdančiai kompanijos sistemai. Registruojama tokia informacija:

 • vardas ir pavardė;
 • lytis;
 • amžius;
 • informacija, kai keleivis pasako pats, susijusi su būtina specialia priežiūra ar pagalba.

Laive esančius asmenis suskaičiuoti ir registruoti informaciją apie juos taip pat reikalaujama, jei laivas išplaukia iš ES nepriklausančio uosto, tačiau plaukia į ES uostą, nepaisant to, ar laivas plaukia su ES ar ES nepriklausančios šalies vėliava.

ES šalys gali taikyti lengvatas arba reikalauti išimčių pagal Tarptautinę konvenciją dėl žmogaus gyvybės išsaugojimo jūroje (1974 m. SOLAS konvencija), tačiau tik šioje direktyvoje numatytomis sąlygomis.

Kiekviena kompanija, imdamasi atsakomybės už keleivinio laivo eksploatavimą privalo:

 • nustatyti informacijos apie keleivius registravimo sistemą. Sistema privalo atitikti tokius kriterijus:
  • įskaitomumą,
  • prieinamumą,
  • patogumą (sistema turi būti sukurta taip, kad pernelyg ilgai nebūtų sulaikomi įlipantys ir (arba) iš laivo išlipantys keleiviai),
  • apsaugą (saugoma nuo duomenų sunaikinimo, praradimo bei gavimo be leidimo);
 • paskirti keleivių registratorių, atsakingą už šios informacijos saugojimą ir perdavimą.

Direktyvoje 2009/42/EB nurodyta, kaip ES šalys turėtų kaupti statistinius duomenis apie jūrų transporto keleivius, atplaukiančius į ES uostus.

Lengvatos arba išimtys

ES šalys gali taikyti tam tikras lengvatas arba prašyti išimčių skaičiuojant ir registruojant keleivius, kai:

 • keleiviniai laivai plaukioja tik saugomose jūros teritorijose;
 • reguliariosios paslaugos atliekamos kelionei nuo vieno uosto iki kito trunkant mažiau kaip valandą;
 • reguliariosios paslaugos atliekamos toje teritorijoje, kurioje bangų, viršijančių du metrus, tikimybė yra mažesnė nei 10 %, ir jei maršrutas nuo išvykimo vietos nėra ilgesnis kaip 30 mylių arba kai yra viešųjų paslaugų įsipareigojimas nuošalioms bendrijoms.

Registravimo sistemos

Pagal šią direktyvą nustatytas registravimo sistemas privalo patvirtinti ES šalys, kurios tikrina, ar sistemos veikia tinkamai.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1998 m. liepos 22 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1999 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Keleivinių laivų saugumas“.

DOKUMENTAS

1998 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos (OL L 188, 1998 7 2, p. 35–39)

Paskesni Direktyvos 98/41/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 18.04.2016

Top