Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kelių eismo saugumas: vairuotojo pažymėjimai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kelių eismo saugumas: vairuotojo pažymėjimai

Aiškesnės taisyklės dėl ES vairuotojo pažymėjimų užtikrins didesnę ES vairuotojų judėjimo laisvę, padidins kelių eismo saugumą ir padės kovoti su sukčiavimu.

DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija).

SANTRAUKA

Aiškesnės taisyklės dėl ES vairuotojo pažymėjimų užtikrins didesnę ES vairuotojų judėjimo laisvę, padidins kelių eismo saugumą ir padės kovoti su sukčiavimu.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva pristatomas naujas Europos vairuotojo pažymėjimas. Ja panaikinama ir nauja redakcija išdėstoma Direktyva 91/439/EEB.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva:

 • mažinamos galimybės sukčiauti. Naujasis vairuotojo pažymėjimas turi mikroschemą, kurioje saugoma ant kortelės esanti informacija. Nustatoma, kad automobiliui ir motociklui vairuoti skirti vairuotojo pažymėjimai galioja 10-15 metų, taip sudarant galimybę reguliariai atnaujinti informaciją apie apsaugos funkcijas ir savininkus. Taip pat sukuriamas naujas elektroninis tinklas, kuriuo siekiama palengvinti nacionalinių institucijų bendravimą tikrinant vairuotojo pažymėjimus;
 • padeda gerinti kelių eismo saugumą. Direktyva nustatoma nauja vairuotojo pažymėjimo kategorija, skirta mopedams, ir reikalaujama iš anksto išlaikyti teorijos egzaminą bei nuosekliai pereiti prie sunkesnių motociklų. Ja taip pat nustatomi egzaminavimo reikalavimai. Profesionalūs vairuotojai turi atlikti medicininę apžiūrą kas penkerius metus. Nustatomi reikalavimai ir dėl vairavimo egzaminuotojų kvalifikacijos bei mokymo.

ES šalyse išduoti vairuotojo pažymėjimai yra tarpusavyje pripažįstami. Yra šios vairuotojo pažymėjimo kategorijos:

 • AM kategorija: dviratės ar triratės transporto priemonės, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 45 km/h;
 • A1 kategorija: lengvieji motociklai, kurių cilindro darbinis tūris ne didesnis kaip 125 cm3, o galia neviršija 11 kW;
 • A2 kategorija: motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW;
 • A kategorija: sunkieji motociklai be jokių galios apribojimų;
 • B kategorija: keleivinės transporto priemonės, kurių leidžiama maksimali masė neviršija 3 500 kg ir kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip 8 keleivius;
 • BE kategorija: B kategorijos transporto priemonės su sunkiąja priekaba, kurios maksimali masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg;
 • B1 kategorija (neprivaloma): keturračiai motociklai;
 • C1 kategorija: krovininės transporto priemonės, kurių maksimali masė yra 3 500-7 500 kg ir kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip 8 keleivius;
 • C1E kategorija: C1 arba B kategorijos transporto priemonės su sunkiąja priekaba, jei leistina junginio masė ne didesnė kaip 12 000 kg;
 • C kategorija: krovininės transporto priemonės, kurių maksimali masė yra 3 500 kg ir kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip 8 keleivius;
 • CE kategorija: C kategorijos transporto priemonės su sunkiąja priekaba;
 • D1 kategorija: transporto priemonės, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip 16 keleivių ir kurios ne ilgesnės kaip 8 metrai;
 • D1E kategorija: D1 kategorijos transporto priemonės su sunkiąja priekaba;
 • D kategorija: transporto priemonės, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip 8 keleivius;
 • DE kategorija: D kategorijos transporto priemonės su sunkiąja priekaba;
 • lengvąsias priekabas, kurių maksimali masė yra iki 750 kg, gali tempti B, C1, C, D1 ir D kategorijos transporto priemonės.

Šių kategorijų ir kategorijų, nurodytų vairuotojo pažymėjimuose, kurie išduoti ES šalyse prieš įsigaliojant šiai direktyvai, lentelė yra pateikiama Sprendime 2014/209/ES.

Vairuotojo pažymėjimuose turi būti nurodytos sąlygos, kurioms esant vairuotojui leidžiama vairuoti. Jei leidžiama vairuoti tik tam tikrų tipų ar specialiai pritaikytas transporto priemones, vairuotojo pažymėjime turi būti nurodytas atitinkamas kodas.

Vairuotojo pažymėjimai išduodami laikantis šių sąlygų:

 • C1, C, D1 ir D kategorijų pažymėjimai išduodami tik vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos pažymėjimai išduodami tik vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti atitinkamai B, C1, C, D1 ir D kategorijų transporto priemones.

Nustatytas minimalus amžius gauti vairuotojo pažymėjimą yra:

 • 16 metų AM, A1 (lengvieji motociklai) ir B1 (motoriniai triračiai ir keturračiai) kategorijoms;
 • 18 metų A2, B, BE ir C1 kategorijoms;
 • 21 metai C, CE, D1 ir D1E kategorijoms;
 • 24 metai D ir DE kategorijoms.

Tam tikroms kategorijoms ES šalys gali padidinti arba sumažinti minimalų amžių, laikydamosi tam nustatytų ribų.

ES šalys privalo užtikrinti, kad kandidatai vairuotojo pažymėjimui gauti turėtų žinių bei įgūdžių ir pademonstruotų transporto priemonei vairuoti reikalingą elgseną. Egzaminą, įvestą siekiant šio tikslo, turi sudaryti:

 • teorijos egzaminas;
 • įgūdžių bei elgsenos patikrinimo egzaminas.

Įgūdžių bei elgsenos patikrinimo egzaminui egzaminuotojai privalo turėti būtiniausias kompetencijas. Jiems taikomos kokybės užtikrinimo priemonės, ir jie turi lankyti periodinius mokymo kursus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma nuo 2007 m. sausio 19 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie ES vairuotojo pažymėjimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2006/126/EB

2007 1 19

2011 1 19

OL L 403, 2006 12 30, p. 18-60

Iš dalies keičiantys aktai

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2009/113/EB

2009 9 15

-

OL L 223, 2009 8 26, p. 31-35

Direktyva 2011/94/ES

2011 12 19

2012 6 30

OL L 314, 2011 11 29, p. 31-34

Direktyva 2012/36/ES

2012 11 21

2013 12 31

OL L 321, 2012 11 20, p. 54-58

Direktyva 2013/22/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10, p. 356-361.

Direktyva 2013/47/ES

2013 10 23

2013 12 31

OL L 261, 2013 10 3, p. 29-29.

Paskesni Direktyvos 2006/126/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 383/2012, kuriuo nustatomi lustinių vairuotojo pažymėjimų techniniai reikalavimai (OL L 120, 2012 5 5, p. 1-11).

2014 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimas 2014/209/ES dėl vairuotojo pažymėjimų kategorijų atitikmenų (OL L 120, 2014 4 23, p. 1-89).

2014 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 575/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 383/2012, kuriuo nustatomi lustinių vairuotojo pažymėjimų techniniai reikalavimai (OL L 159, 2014 5 28, p. 47-49).

paskutinis atnaujinimas 24.04.2015

Top