Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugus mobiliųjų telefonų naudojimas orlaiviuose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugus mobiliųjų telefonų naudojimas orlaiviuose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2008/294/EB dėl spektro naudojimo judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugos) teikti sąlygų

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

  • Sprendimo tikslas yra nustatyti bendras saugaus naudojimosi mobiliaisiais telefonais orlaiviuose (JRO paslaugomis) taisykles, leidžiančias orlaivių keleiviams skambinti ir siųsti bei gauti žinutes (GSM sistema) skrendant virš Europos.
  • Jis iš dalies pakeistas Sprendimu 2013/654/ES, kuriuo keleiviams leidžiama savo mobiliuosius įrenginius prisijungti prie orlaivio imtuvo ir (arba) siųstuvo naudojantis judriojo ryšio technologijomis 3G ir 4G. Todėl orlaiviuose, kuriuose teikiamos JRO paslaugos, galima naudotis plačiajuosčio tinklo paslaugomis, kaip antai prieiga prie interneto.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Bendrąją naudojimosi mobiliaisiais telefonais orlaivyje sistemą apsprendžia du veiksniai:

Vienos šalies išduotas pažymėjimas dėl JRO paslaugų teikimo įrenginių atitikties galios visose ES šalyse. Tai užtikrins netrukdomą JRO paslaugų teikimą visoje ES teritorijoje.

Taikymo sritis

  • Šiame sprendime aptariamos tik keleivių mobiliųjų įrenginių sujungimo su orlaivio imtuvu ir (arba) siųstuvu, sumontuotu keleivių salone, techninės sąlygos.
  • Jis nereguliuoja nei signalo perdavimo tarp orlaivio ir žemės būdų, nei pažymėjimų išdavimo ir komercinių ar aviacinių klausimų.
  • JRO paslaugų sistema turi būti sumontuota tik tokiu atveju, jei oro linijos ketina teikti JRO paslaugas savo keleiviams. Atsižvelgdamos į patogumą keleiviams ir jų privatumą, oro linijos pačios nusprendžia, ar teikti tik duomenų paslaugas ar kartu ir skambučių paslaugas.

Veikimas

  • Keleivių mobilieji įrenginiai prijungiami prie orlaivyje esančio judriojo ryšio tinklo (orlaivio bazinės signalų siuntimo ir priėmimo stoties), kuris palydoviniu ryšiu sujungtas su žeme.
  • Kad keleivių telefonai netrukdytų antžeminiams radijo ryšio tinklams, sistemą galima įjungti tik tuomet, kai orlaivis skrenda didesniame nei 3 000 m (10 000 pėdų) aukštyje.
  • Lėktuvui nepakilus ir žemesniame nei 3 000 m aukštyje judriojo ryšio galinių įrenginių naudotojai turi įjungti skrydžio režimą.
  • Pakilus į didesnį nei 3 000 m aukštį, orlaivių, kuriuose sumontuota JRO paslaugų sistema, įgula informuoja keleivius, kad galima įsijungti „įprastą režimą“ ir skambinti bei atsiliepti į skambučius įprasta tvarka.
  • Tarptinklinio ryšio paslaugos teikiamos už papildomą mokestį, kurį nustato oro linijos ir (arba) telekomunikacijų paslaugų teikėjas, ir į šio sprendimo taikymo sritį nepatenka.

Saugumas

Visos orlaivyje montuojamų sistemų sudėtinės dalys turi turėti tinkamumo skraidyti pažymėjimą, kurį išduoda Europos aviacijos saugos agentūra. Taigi aviaciniu požiūriu JRO paslaugų sistema yra saugi.

ES šalys gali numatyti techninius apribojimus, kad orlaivių keleivių mobiliųjų įrenginių signalai netrukdytų ir nedarytų žalos antžeminių telekomunikacijų tinklams.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2008 m. balandžio 7 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

DOKUMENTAS

2008 m. balandžio 7 d. Komisijos sprendimas 208/294/EB dėl suderintų spektro naudojimo judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugos) teikti Bendrijoje sąlygų (OL L 98, 2008 4 10, p. 19–23)

Paskesni Sprendimo 2008/294/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. balandžio 7 d. Komisijos rekomendacija dėl leidimo teikti judriojo ryšio paslaugas orlaiviuose (JRO paslaugos) Europos Bendrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1257) (OL L 98, 2008 4 10, p. 24–27)

paskutinis atnaujinimas 28.06.2016

Top