Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ribotos judėsenos asmenų teisės keliaujant oru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ribotos judėsenos asmenų teisės keliaujant oru

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

  • Juo draudžiama oro vežėjams atsisakyti patvirtinti rezervavimą ar atsisakyti įlaipinti keleivius dėl jų ribotos judėsenos ar negalios*.
  • Juo taip pat užtikrinama, kad šie keleiviai gaus nemokamą pagalbą, padedančią jiems naudotis oro transportu lygiomis teisėmis su kitais keleiviais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Išimtys ir specialiosios sąlygos

Esant tam tikroms aplinkybėms, oro vežėjas, jo agentas arba turistinės kelionės organizatorius gali atsisakyti patvirtinti rezervavimą arba atsisakyti įlaipinti ribotos judėsenos ar neįgalų asmenį:

  • kad būtų laikomasi taikytinų saugumo reikalavimų, nustatytų teisės aktuose (laikydamasis šių saugumo reikalavimų, vežėjas taip pat gali reikalauti, kad toks asmuo būtų lydimas kito asmens, galinčio suteikti šiam asmeniui reikalingą pagalbą);
  • jeigu dėl orlaivio dydžio arba jo durų dydžio šis asmuo fiziškai negali būti įlaipintas ar vežamas.

Šiais atvejais asmuo, kuriam tai taikoma, turi būti nedelsiant informuojamas apie atsisakymo priežastis. Turi būti tinkamai pasistengta surasti šiam asmeniui priimtiną alternatyvą. Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 261/2004, asmeniui, kurį buvo atsisakyta įlaipinti dėl šių priežasčių, suteikiama teisė gauti kompensaciją arba teisė pakeisti maršrutą.

Pagalba oro uostuose

Ribotos judėsenos ar neįgalūs asmenys turi turėti galimybę gauti reglamente nurodytą nemokamą pagalbą:

  • oro uostuose (išvykstant, atvykstant ir vykstant tranzitu);
  • orlaivyje (pavyzdžiui, gabenant judėjimo įrangą ir transportuojant aklųjų šunis vedlius).

Oro uostus valdančios įstaigos gali finansuoti šias paslaugas rinkdamos specialų mokestį iš oro uosto naudotojų.

Pažeidimai ir sankcijos

ES ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalys turi nustatyti sankcijas už šio reglamento pažeidimus ir įsteigti nepriklausomas institucijas skundams nagrinėti.

Reglamentu (EB) Nr. 261/2004 nustatomos visoje ES galiojančios kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.

Gairės

2012 m. Europos Komisija paskelbė gaires dėl šio reglamento aiškinimo. Jos skirtos spręsti praktines problemas ir neaiškumus, su kuriais vis dar susiduria tiek oro vežėjai, tiek neįgalūs arba ribotos judėsenos keleiviai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas įsigaliojo 2006 m. rugpjūčio 15 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Neįgalus asmuo arba ribotos judėsenos asmuo – bet kuris asmuo, kurio judėsena naudojantis transporto priemone yra ribota dėl bet kokios fizinės negalios (sensorinės arba susijusios su judumu, nuolatinės arba laikinos), intelekto negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios arba amžiaus ir kuriam dėl jo būklės reikia skirti atitinkamą dėmesį ir visiems keleiviams teikiamas paslaugas pritaikyti prie jo specialių poreikių.

DOKUMENTAS

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (OL L 204, 2006 7 26, p. 1–9)

Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004 2 17, p. 1–8)

paskutinis atnaujinimas 15.02.2016

Top