Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prieinamos telekomunikacijų paslaugos - vartotojų teisės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prieinamos telekomunikacijų paslaugos - vartotojų teisės

Europos Sąjunga (toliau - ES) siekia užtikrinti galimybę visiems vartotojams naudotis būtiniausių geros kokybės elektroninių ryšių paslaugų rinkiniu už prieinamą kainą, tuo pat metu kuo mažiau iškreipiant rinką.

DOKUMENTAS

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva)

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (toliau - ES) siekia užtikrinti galimybę visiems vartotojams naudotis būtiniausių geros kokybės elektroninių ryšių paslaugų rinkiniu už prieinamą kainą, tuo pat metu kuo mažiau iškreipiant rinką.

KAM REIKALINGA ŠI DIREKTYVA?

Šioje „universaliųjų paslaugų direktyvoje“ įtvirtinamos konkrečios elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės e. Šiame kontekste direktyva:

 • nustato įpareigojimus teikti tam tikras privalomas paslaugas (universaliąsias paslaugas);
 • nustato galutinių paslaugų gavėjų teises ir atitinkamus įpareigojimus įmonėms, teikiančioms visuomenei elektroninių ryšių tinklų ir elektroninių ryšių paslaugas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Įsipareigojimai teikti universaliąsias paslaugas

ES šalys privalo užtikrinti, kad:

 • nurodytos kokybės paslaugos prieinama kaina būtų teikiamos visiems galutiniams paslaugų gavėjams jų teritorijoje, nepriklausomai nuo geografinės vietos;
 • tiems vartotojams, kurie prašo sujungti su viešuoju ryšio tinklu (t. y., viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, kaip antai telefono ir interneto ryšys, tinklu) nurodytoje vietoje, būtų užtikrintas toks sujungimas (tai svarbu, pavyzdžiui, vartotojams kaimo ar geografiškai izoliuotose vietovėse);
 • galutiniams paslaugų gavėjams būtų prieinama bent viena išsami informacijos apie abonentus teikimo paslauga, kuri būtų atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus;
 • paslaugų gavėjai su negalia galėtų pasinaudoti bent jau tokiomis jų poreikiams pritaikytomis galimybėmis, kokias turi ir kiti paslaugų gavėjai;
 • mažas pajamas turintys vartotojai galėtų pasinaudoti specialiais tarifais arba gauti specialią pagalbą.

Siekdamos subalansuoti grynąsias išlaidas, kurias patiria paslaugų teikėjai, teikdami universaliąsias paslaugas (kurios ne visuomet pelningos), ES šalys gali nustatyti kompensavimo mechanizmus.

Paslaugų gavėjų interesai ir teisės

Vartotojai privalo gauti informaciją, leidžiančią suprasti paslaugas, kurias jie užsisako. Sutartyse turi būti: i) pateikta informacija apie mažiausius paslaugų kokybės standartus ir kompensaciją arba grąžinamąsias išmokas, jeigu toks lygis nepasiekiamas, ii) paminėta teisė abonentus įtraukti į abonentų knygas; iii) įtraukta aiški informacija apie reklaminiams pasiūlymams būdingus kriterijus.

Direktyva taip pat numato:

 • vartotojo teisę pakeisti fiksuotojo arba mobiliojo ryšio operatorių per vieną darbo dieną, išsaugant senąjį telefono numerį;
 • reikalavimą operatoriams laiku teikti skaidrią informaciją apie kainas ir tarifus;
 • prievolę operatoriams pranešti apie pasikeitusias sutarties sąlygas;
 • įpareigojimą operatoriui skelbti palyginamą ir naujausią informaciją apie teikiamų paslaugų kokybę;
 • galimybę vartotojams naudotis visais ES suteiktais telefono numeriais;
 • galimybę nemokamai naudotis Europos skubaus iškvietimo telefono numeriu 112 ir reikalavimą operatoriams perduoti pagalbos tarnyboms informaciją apie skambinančiojo buvimo vietą;
 • siūlymą skatinti konkrečių 116 numerių naudojimą standartizuotoms socialinėms paslaugoms, įskaitant „dingusių vaikų“ pagalbos linijos telefono numerį.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma nuo 2002 m. vasario 24 d.

BENDROJI INFORMACIJA

Ši direktyva priklauso ES telekomunikacijų reformos paketui, kurį sudaro dar keturios kitos direktyvos ( „pagrindų direktyva“ , „prieigos direktyva“ , „įgaliojimo direktyva“ ir „privatumo ir elektroninių ryšių direktyva“ ) bei reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC).

Išsamesnė informacija pateikta Europos Komisijos svetainėje ir svetainėje„Jūsų Europa“ .

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2002/22/EB

2002 4 24

2003 7 24

OL L 108, 2002 4 24, p. 51-77

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/136/EB

2009 12 19

2011 5 25

OL L 337, 2009 12 18, p. 11-36

Direktyvos 2009/136/EB klaidų ištaisymas

-

-

OL L 241, 2013 9 10, p. 9

paskutinis atnaujinimas 22.09.2015

Top