Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimas. Eurovinjetės direktyva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimas. Eurovinjetės direktyva

Dauguma ES šalių apmokestina vežėjus už naudojimąsi jų transporto infrastruktūra, t. y. keliais. ES priėmė Eurovinjetės direktyvą, leidžiančią susigrąžinti statybos, priežiūros, remonto ir aplinkosaugos kaštus, taip užtikrinant sąžiningą konkurenciją ir užkertant kelią diskriminacijai.

DOKUMENTAS

1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra.

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva keičiamas ankstesnis teisės aktas - direktyva 93/89/EEB, kurią Europos Teisingumo Teismas panaikino 1995 m. Ja suderinamos sąlygos, kuriomis nacionalinės valdžios institucijos gali taikyti mokesčius, rinkliavas ir naudotojo mokesčius už prekių gabenimą keliais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Iš pradžių finansiniai mokesčiai buvo taikomi tik toms transporto priemonėms, kurių didžiausias pakrautos transporto priemonės svoris buvo 12 tonų. Nuo 2012 m. jie imti taikyti transporto priemonėms, sveriančioms daugiau nei 3,5 tonų.
  • Rinkliavos gali būti renkamos už naudojimąsi greitkeliais, tiltais, tuneliais, kalnų pervažomis ir kitų kategorijų keliais.
  • Renkant mokesčius, negali būti diskriminuojama dėl vežėjo pilietybės ir kelionės maršruto pradžios ar paskirties vietos.
  • Privaloma kontrolė prie ES vidaus sienų yra draudžiama.
  • Mokesčiai gali skirtis priklausomai nuo teršalų išmetimo ir naudojimosi kelių infrastruktūra laiko.
  • Tam tikrais atvejais nacionalinės valdžios institucijos gali taikyti kitus mokesčius, renkamus registruojat transporto priemonę ar taikomus labai sunkiems kroviniams arba norint išvengti spūsčių.
  • Mokesčiai netaikomi Kanarų salose, Seutoje ir Meliloje, Azoruose ir Madeiroje registruotoms transporto priemonėms, kuriomis transporto operacijos yra vykdomos tik tose teritorijose arba tarp jų ir Ispanijos bei Portugalijos.

Direktyva 2003/96/EB nustatomi variklių degalams taikomi minimalūs apmokestinimo lygiai. Šalys, taikančios kelių naudotojo mokestį, šių transporto priemonių naudojamam gazoliui gali taikyti mažesnį apmokestinimo lygį.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1999 m. liepos 20 d.

KONTEKSTAS

2014 m. Komisija priėmė transporto priemonių degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo strategiją, kurioje pabrėžiama naujų technologijų, įskaitant alternatyvius degalus, ir perėjimo prie kitų transporto rūšių svarba.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos svetainės skiltyje apie kelių apmokestinimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 1999/62/EB

1999 7 20

2000 7 1

OL L 187, 1999 7 20, p. 42-50

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2006/38/EB

2006 6 10

2008 6 10

OL L 157, 2006 6 9, p. 8-23

Direktyva 2006/103/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20, p. 344-351

Direktyva 2011/76/ES

2011 10 15

2013 10 16

OL L 269, 2011 10 14, p. 1-16

Tarybos direktyva 2013/22/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10, p. 356-361

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, 2003 10 31, p. 51-70).

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo strategija“ (COM(2014) 285 final, 2014 5 21).

paskutinis atnaujinimas 30.04.2015

Top