Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES bendrosios rinkos direktyvos: perkėlimas į nacionalinę teisę

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES bendrosios rinkos direktyvos: perkėlimas į nacionalinę teisę

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos rekomendacija 2005/209/EB dėl vidaus rinkos direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę

KOKS ŠIOS REKOMENDACIJOS TIKSLAS?

Rekomendacijoje nustatoma, kaip Europos Sąjungos (ES) šalys galėtų geriau perkelti ES bendrosios rinkos direktyvas į savo nacionalinę teisę.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Direktyvos – tai priemonės, kurios įpareigoja ES šalis siekti tam tikro rezultato. ES šalys gali:
  • pasirinkti šio rezultato siekimo formą ir būdus, tačiau
  • turi perkelti direktyvą per nustatytą terminą.
 • Teisingai ir laiku perkelti* direktyvas bendrosios rinkos srityje yra svarbu, kad ji tinkamai veiktų. Pavėluotas ar neteisingas direktyvų perkėlimas gali sukelti kliūčių ir sumažinti Europos ekonomikos konkurencingumą.

Pavėluotas arba neteisingas perkėlimas

Europos šalys yra stebimos ir, jei jos perkelia direktyvas pavėluotai arba neteisingai, joms gali būti skiriamos sankcijos. Tai daroma:

Geresnė praktika

 • Siekdama užtikrinti, kad direktyvos būtų perkeltos teisingai ir laiku, Komisija rekomenduoja ES šalims priimti geresnę praktiką, paremtą tam tikrų šalių pavyzdžiais. Ji rekomenduoja daugiausia dėmesio skirti procedūroms ir nacionalinei praktikai, visų pirma:
  • šalinant neteisingo arba pavėluoto perkėlimo pagrindines priežastis;
  • renkantis procedūras ir praktikas, kurios labiausiai tiktų ir būtų veiksmingiausios kiekvienoje ES šalyje;
  • parengiant lenteles, kuriose parodomi direktyvų ir perkėlimo priemonių atitikmenys;
  • nepapildant nacionalinių įgyvendinimo teisės aktų sąlygomis ar reikalavimais, kurie nėra būtini konkrečiai direktyvai perkelti, jei šios sąlygos ar reikalavimai gali sutrukdyti pasiekti šioje direktyvoje numatytus tikslus.
 • Rekomendacijos priede pateikiama išsami informacija apie gerosios praktikos pavyzdžius, kuriais būtų galima sekti, pavyzdžiui:
  • teisingas ir savalaikis direktyvų perkėlimas kaip nuolatinis politinis ir darbinis prioritetas;
  • užtikrinimas, kad ES direktyvų perkėlimui ruošiamasi iš anksto ir jos yra teisingai perkeliamos į nacionalinę teisę iki nustatyto termino;
  • glaudus darbas su nacionaliniais, regioniniais ir įgaliotaisiais (t. y. žemesnio lygmens nei nacionalinis) parlamentais, dalyvaujančiais perkeliant vidaus rinkos direktyvas;
  • skubūs, akivaizdūs ir veiksmingi veiksmai perkeliant direktyvas, kurias vėluojama perkelti (pvz., skirti daugiau laiko parlamentams apsvarstyti ir laiku priimti reikalingus nacionalinius įstatymus ar įstatymų pataisas).
 • Be to, perkėlimo procedūros metu kartu su įgyvendinimo įstatymų projektais, kuriuos ES šalys pateikia savo nacionaliniams parlamentams ir apie kuriuos praneša Komisijai, turi būti pateikta:
  • pareiškimas dėl jų atitikimo ES teisei;
  • informacija apie tai, kurios direktyvos dalys buvo veiksmingai perkeltos.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Perkėlimas: ES direktyvų perkėlimas į ES šalies nacionalinius teisės aktus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. liepos 12 d. Komisijos rekomendacija dėl vidaus rinkos direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę (OL L 98, 2005 4 16, p. 47–52)

paskutinis atnaujinimas 08.03.2017

Top