Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorinių transporto priemonių šildymo sistemos (iki 2014 m.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorinių transporto priemonių šildymo sistemos (iki 2014 m.)

Reikalavimai motorinių transporto priemonių keleivių salono šildymo sistemoms taps motorinių transporto priemonių EB tipo patvirtinimo procedūros sudėtine dalimi.

DOKUMENTAS

2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/56/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų šildymo sistemų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB ir panaikinanti Tarybos direktyvą 78/548/EEB (žr. iš dalies keičiančius aktus).

SANTRAUKA

Direktyva 2001/56/EB nustatomi reikalavimai transporto priemonių keleivių salono šildymo sistemoms.

Direktyva 2001/56/EB yra viena iš specialių direktyvų, susijusių su Direktyva 70/156/EEB nustatyta EB tipo patvirtinimo procedūra. Joje nustatyti reikalavimai taikomi transporto priemonių, turinčių šildymo sistemą, tipo patvirtinimui ir šildymo sistemų sudėtinės dalies tipo patvirtinimui.

Šildymo sistema yra bet kurio tipo įrenginys, skirtas didinti temperatūrą transporto priemonės viduje, įskaitant krovinių skyrių.

Direktyva 2001/56/EB išplečiama Direktyvos 78/548/EEB taikymo sritis, kuri apėmė tik variklio šilumą naudojančias šildymo sistemas. Ateityje direktyva bus taikoma ir degimo krosnelėms. Direktyvoje degimo krosnelė apibrėžiama kaip įrenginys, tiesiogiai naudojantis skystuosius ar dujinius degalus ir nenaudojantis variklio šilumos nuostolių, naudojamų transporto priemonei varyti.

Direktyva 2001/56/EB taip pat išplečiama Tarybos direktyvos 78/548/EEB taikymo sritis, kuri dabar apima ne tik M1 kategorijos transporto priemones (lengvuosius automobilius), bet ir M, N ir O kategorijų transporto priemones (transporto priemones, skirtas žmonėms ir kroviniams vežti, ir priekabas) su įmontuota šildymo sistema.

Nuo 2004 m. gegužės 9 d. transporto priemonės šildymo sistemos arba degimo krosnelės EB tipo patvirtinimas išduodamas, jei tenkinami Direktyvos 2001/56/EB reikalavimai. Nuo 2005 m. gegužės 9 d. šiuos reikalavimus turi atitikti visos naujos transporto priemonės.

Direktyva 78/548/EEB panaikinama nuo 2004 m. gegužės 9 d.

Suskystintomis naftos dujomis kūrenamos degimo krosnelės

Direktyva 2004/78/EB iš dalies keičia Direktyvą 2001/56/EB. Ja nustatomi nauji saugos reikalavimai transporto priemonių šildymo sistemoms, kūrenamoms suskystintomis naftos dujomis.

Nuo 2006 m. sausio 1 d. šie nauji techniniai reikalavimai bus taikomi transporto priemonių su įmontuotomis suskystintomis naftos dujomis kūrenamomis šildymo sistemomis arba degimo krosnelėmis EB tipo patvirtinimui. Nuo 2007 m. sausio 1 d. šiuos reikalavimus turės atitikti visos naujos transporto priemonės su suskystintomis naftos dujomis kūrenamomis šildymo sistemomis.

Papildomi reikalavimai suskystintomis naftos dujomis kūrenamoms šildymo sistemoms numatyti Direktyvos 2001/56/EB 5 straipsnyje, kuris iš pradžių buvo taikomas tik šildymo sistemoms, kūrenamoms skystu kuru, kaip antai benzinas ar dyzeliniai degalai.

Direktyva 2001/56/EB panaikinta Reglamentu (ES) Nr. 661/2009, kuris įsigalios 2014 m. lapkričio 1 d.

Kontekstas

Dabar daugelis transporto priemonių tipų turi keleivių salono (autobusai), krovinių skyrių (sunkvežimiai) ar poilsio erdvės (karavanai) šildymo sistemas. Reikalavimai, atitinkantys griežčiausius technologinius standartus, yra būtini dėl akivaizdžių saugos ir aplinkosaugos priežasčių.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2001/56/EB

2001 11 9

2003 5 8

OL L 292, 2001 11 9

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2004/78/EB

2004 5 20

2004 9 30

OL L 153, 2004 4 30

Direktyva 2006/119/EB

2006 12 18

2007 9 30

OL L 330, 2006 11 28

Direktyva 2013/15/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.07.2014

Top