Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktoriai ir žemės arba miškų ūkio mašinos: vairuotojo sėdynė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktoriai ir žemės arba miškų ūkio mašinos: vairuotojo sėdynė

Europos Sąjunga suderina techninius reikalavimus ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo sėdynei. Tokiu būdu ji padeda įgyvendinti Bendrijos tipo patvirtinimo procedūrą, kuri buvo nustatyta Direktyva 74/150/EEB, vėliau panaikinta ir pakeista Direktyva 2003/37/EB.

DOKUMENTAS

1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 78/764/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynes, suderinimo (žr. iš dalies keičiančius aktus).

SANTRAUKA

Direktyva 78/764/EEB

Taikymo sritis: šioje direktyvoje vartojamas terminas žemės ūkio ar miškų ūkio traktorius yra bet kokia ne mažiau kaip dviejų ašių motorinė ratinė arba vikšrinė transporto priemonė, kurios pagrindinė paskirtis yra teikti traukos jėgą ir kuri specialiai suprojektuota vilkti, stumti, vežti arba varyti žemės ūkyje arba miškų ūkyje naudojamus tam tikrus padargus, mašinas ar priekabas. Traktorius gali būti pritaikytas kroviniams ir keleiviams vežti. Direktyva 78/764/EEB taikoma tik nurodytiems dviejų ašių traktoriams su pneumatinėmis padangomis, kurių didžiausias projektinis greitis ne mažesnis kaip 6 km/h ir ne didesnis kaip 25 km/h.

Direktyvos nuostatos, susijusios su vairuotojo sėdynėmis, apima ne tik sėdynių montavimo traktoriuose reikalavimus, bet ir sėdynių konstrukcijos reikalavimus.

Kiekviena valstybė narė turi suteikti EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą visiems vairuotojo sėdynės tipams, atitinkantiems direktyvos prieduose išdėstytus konstrukcijos ir bandymų reikalavimus.

Direktyva 82/890/EEB

Šia direktyva išplečiama Direktyvos 78/764/EEB taikymo sritis. Nuo šiol teisės aktai taikomi Direktyvoje 78/764/EEB nurodytiems dviejų ašių traktoriams su pneumatinėmis padangomis, kurių didžiausias projektinis greitis ne mažesnis kaip 6 km/h ir ne didesnis kaip 25 km/h.

Direktyva 87/354/EEB

Šia direktyva iš dalies keičiami galiojantys teisės aktai dėl valstybes nares nurodančių skiriamųjų numerių ir raidžių.

Direktyva 97/54/EB

Šia direktyva iš dalies keičiama Direktyvos 78/764/EEB taikymo sritis. Nuo šiol ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių didžiausias projektinis greitis yra 40 km/h.

Direktyva 1999/57/EB

Siekiant padidinti saugą, šioje direktyvoje išsamiai nurodoma, kaip turi būti įrengta vairuotojo sėdynė, vengiant prastos ergonomikos.

Direktyva 78/764/EEB panaikinama Reglamentu (ES) Nr. 167/2013, kuris įsigalios 2016 m. sausio 1 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 78/764/EEB

1978 7 28

1980 1 29

OL L 255, 1978 9 18

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 82/890/EEB

1982 12 21

1984 6 21

OL L 378, 1982 12 31

Direktyva 83/190/EEB

1983 4 8

1983 9 30

OL L 109, 1983 4 26

Direktyva 87/354/EB

1987 6 29

1987 12 31

OL L 192, 1987 7 11

Direktyva 97/54/EB

1997 10 30

1998 9 22

OL L 277, 1997 10 10

Direktyva 1999/57/EB

1999 7 5

2000 6 30

OL L 148, 1999 6 15

Stojimo aktas

2004 5 1

2004 5 1

OL L 236, 2003 9 23

Direktyva 2006/96/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20

Direktyva 2013/15/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.07.2014

Top