Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

Motorinės transporto priemonės, kurių tarnavimo laikas pasibaigė ir kurios yra nebetinkamos naudoti, sukuria milijonus tonų atliekų. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai, užtikrinti geresnį antrinį medžiagų panaudojimą ir pagerinti energijos taupymą, Europos Sąjungos teisės aktu nustatoma, kaip turi būti suprojektuotos naujos transporto priemonės ir kaip šias atliekas reikia rinkti bei tvarkyti.

DOKUMENTAS

2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. Komisijos pareiškimai

SANTRAUKA

Motorinės transporto priemonės, kurių tarnavimo laikas pasibaigė ir kurios yra nebetinkamos naudoti, sukuria milijonus tonų atliekų. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai, užtikrinti geresnį antrinį medžiagų panaudojimą ir pagerinti energijos taupymą, Europos Sąjungos teisės aktu nustatoma, kaip turi būti suprojektuotos naujos transporto priemonės ir kaip šias atliekas reikia rinkti bei tvarkyti.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos priemonės, kaip užkirsti kelią eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) ir jų sudėtinių dalių atliekoms bei tokias atliekas apriboti. Ja užtikrinama, kad, kai įmanoma, jos būtų pakartotinai naudojamos, perdirbamos ar atnaujinamos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Projektuodami ir gamindami savo gaminius, transporto priemonių ir įrangos gamintojai turi atsižvelgti į transporto priemonių išmontavimo, pakartotinio naudojimo ir naudojimo galimybes. Jie turi užtikrinti, kad naujųjų transporto priemonių:
  • bent 85 % svorio tiktų pakartotinai naudoti ir (arba) perdirbti;
  • bent 95 % svorio tiktų pakartotinai naudoti ir (arba) atnaujinti.
 • Gamintojai negali naudoti pavojingų medžiagų, pavyzdžiui, švino, gyvsidabrio, kadmio ir šešiavalenčio chromo.
 • Gamintojai, importuotojai ir platintojai privalo turėti sistemas, skirtas surinkti ENTP, ir, jei techniškai įmanoma, panaudotas suremontuotų keleivinių automobilių dalis.
 • Atliekas apdoroti pristatantys ENTP savininkai gauna sunaikinimo pažymėjimą, kuris yra būtinas išregistruojant transporto priemonę.
 • Gamintojai visiškai arba didžia dalimi padengia atliekų pristatymo į atliekų apdorojimo centrą sąnaudas. Transporto priemonės savininkas išlaidų nepatiria, išskyrus retus atvejus, kai nėra variklio arba jei ENTP yra pilna šiukšlių.
 • Atliekų tvarkymo centrai turi kreiptis dėl leidimo į kompetentingas institucijas arba jose registruotis.
 • ENTP prieš toliau jas apdorojant yra išrenkamos. Pavojingos medžiagos ir dalys yra išimamos ir atskiriamos. Tikrinama, ar atliekas galima naudoti pakartotinai, utilizuoti ar perdirbti.
 • Kasmet Europos Komisijai pateikiamos dėl ENTP pakartotinio naudojimo ir naudojimo sudaromos aiškios kiekybinės užduotys. Į šias užduotis įtraukiama vis daugiau reikalavimų.
 • Kas trejus metus ES šalys pateikia Komisijai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.
 • Šis teisės aktas taikomas keleivinėms transporto priemonėms ir mažiems sunkvežimiams. Jis netaikomas dideliems sunkvežimiams ir senovinėms bei specialios paskirties transporto priemonėms.

Atskiras teisės aktas taikomas transporto priemonių dalių ir medžiagų pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir naudojimui.

KONTEKSTAS

ENTP kasmet ES sudaro 8-9 mln. tonų atliekų.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie eksploatuoti netinkamas transporto priemones.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2000/53/EB

2000 10 21

2002 4 21

OL L 269, 2000 10 21, p. 34-43

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2008/33/EB

2008 3 21

-

OL L 81, 2008 3 20, p. 62-64

Direktyva 2008/112/EB

2009 1 12

-

OL L 345, 2008 12 23, p. 68-74

Paskesni direktyvos 2000/53/EB priedų daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/64/EB dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, bei iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (Oficialusis leidinys L 310, 2005 11 25, p. 10-27)

2005 m. balandžio 1 d. Komisijos sprendimas 2005/293/EB, nustatantis išsamias pakartotinio naudojimo / utilizavimo stebėsenos taisykles ir pakartotinio naudojimo / perdirbimo tikslus, išdėstytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 94, 2005 4 13, p. 30-33)

2001 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimas 2001/753/EB dėl klausimyno, skirto valstybių narių ataskaitoms dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įgyvendinimo (OL L 282, 2001 10 26, p. 77-80)

2003 m. vasario 27 d. Komisijos sprendimas 2003/138/EB, nustatantis transporto priemonių sudėtinių dalių ir medžiagų kodavimo standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 53, 2003 2 28, p. 58-59)

2002 m. vasario 19 d. Komisijos sprendimas 2002/151/EB dėl minimalių reikalavimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB 5 straipsnio 3 dalies nuostatas išduodamiems eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimams (OL L 50, 2002 2 21, p. 94-95)

paskutinis atnaujinimas 17.09.2015

Top