Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Avalynės ženklinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Avalynės ženklinimas

Avalynės ir jos komponentų ženklinimas suteikia vartotojams informacijos, kuria remdamiesi jie gali priimti sprendimą dėl pirkimo. Jis taip pat padeda apsaugoti pramonę nuo nesąžiningos konkurencijos ir stiprina Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos veikimą.

DOKUMENTAS

1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/11/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės dalims, ženklinimą, suderinimo.

SANTRAUKA

Avalynės ir jos komponentų ženklinimas suteikia vartotojams informacijos, kuria remdamiesi jie gali priimti sprendimą dėl pirkimo. Jis taip pat padeda apsaugoti pramonę nuo nesąžiningos konkurencijos ir stiprina Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos veikimą.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos avalynės ženklinimo taisyklės dėl:

 • ženklinimo turinio ir formos;
 • atsakomybės už ženklinimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Informacija pateikiama tik apie medžiagą, kuri sudaro ne mažiau kaip 80 % avalynės viršaus, avalynės pamušalo ir įklotės paviršiaus ploto, ir ne mažiau kaip 80 % avalynės padų tūrio. Jei nei viena šių medžiagų nesudaro daugiau kaip 80 %, informacija pateikiama apie dvi pagrindines medžiagas.
 • Informacija turi būti pateikiama apie tris sudedamąsias avalynės dalis:
  • avalynės viršų;
  • avalynės pamušalą ir įklotę;
  • avalynės padą.
 • Informacija nurodoma pateikiant raštiškas nuorodas arba sutartinius ženklus (piktogramas).
 • Ženklinimas turi būti matomas, patikimai pritvirtintas ir pasiekiamas.
 • Informacija gali būti:
  • spausdinama arba įspaudžiama į avalynę;
  • priklijuojama prie avalynės, pavyzdžiui, klijuojama etikete;
  • pritvirtinama, pavyzdžiui, segtuku arba virvele.
 • Informacija turi būti nurodoma bent ant vienos kiekvienos avalynės poros pusporės.
 • ES gamintojai atsako už ženklinimą ir pateiktos informacijos teisingumą. Jei avalynė yra importuojama, atsakomybę prisiima asmuo, kuris pirmasis pateikė tą avalynę į ES rinką. Mažmenininkas atsako už tai, kad jo parduodama avalynė būtų atitinkamai ženklinama.
 • Prieduose pateikiami:
  • nurodytinų avalynės dalių (pvz., viršutinės dalies, pado ir pan.) apibrėžimai ir atitinkamos piktogramos arba raštiškos nuorodos (I priedas);
  • avalynės, kuriai taikoma ši direktyva, pavyzdžiai (II priedas). Direktyva netaikoma, pavyzdžiui, avalynei, kuri avima dėl sveikatos ar saugos priežasčių darbo vietoje ir kuriai taikomos ES asmeninių apsaugos priemonių taisyklės.

Avalynė taip pat gali būti ženklinama ekologiniu ženklu, kuris informuoja vartotojus apie nedidelį avalynės būvio ciklo (gamybos, naudojimo ir šalinimo) poveikį aplinkai.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 94/11/EB

1994 5 9

1995 9 23

OL L 100, 1994 4 19, p. 37-41

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2006/96/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20, p. 81-106

Direktyva 2013/15/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10, p. 172-183

Paskesni direktyvos 94/11/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 19.08.2015

Top