Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Priešgaisrinė sauga veikiančiuose viešbučiuose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Priešgaisrinė sauga veikiančiuose viešbučiuose

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos rekomendacija 86/666/EEB dėl priešgaisrinės saugos veikiančiuose viešbučiuose

KAM SKIRTA ŠI REKOMENDACIJA?

 • Šia rekomendacija siekiama apibrėžti būtinąjį priešgaisrinės saugos visuose viešbučiuose ES šalyse lygį.
 • ES šalims rekomenduojama imtis įvairių veiksmų siekiant užtikrinti, kad viešbučiai atitinka šiuos standartus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atsargumo priemonės

ES šalims rekomenduojama nustatyti priešgaisrines priemones, kad jos galėtų įgyvendinti keturis tikslus:

 • kuo labiau sumažinti gaisro kilimo pavojų;
 • užkirsti kelią liepsnų ir dūmų plitimui;
 • užtikrinti saugią visų žmonių evakuaciją;
 • sudaryti sąlygas pagalbos tarnyboms imtis veiksmų.

Principai

ES šalys skatinamos imtis veiksmų, kuriais užtikrintų įvairiais principais paremtų taisyklių taikymą viešbučiuose. Tarp šių taisyklių yra šios:

 • turi būti įrengti saugūs evakuacijos maršrutai, kurie būtų neužstatyti ir aiškiai pažymėti;
 • pastatų struktūra turi būti stabili gaisro metu arba tiek, kiek reikia, kad juose esantys žmonės saugiai evakuotųsi;
 • sienų, lubų bei grindų dangoje ir vidaus apdailoje turi būti kuo mažiau labai degių medžiagų;
 • turi būti įdiegtos ir veikti įspėjimo sistemos;
 • darbuotojams turi būti duodami tinkami nurodymai ir jie turi būti apmokomi.

Techninės gairės

Rekomendacijos priede pateikiamos techninės gairės, kurios visų pirma taikomos:

 • evakuacijos maršrutų vietai ir ženklinimui;
 • pastatų statybai;
 • dangai ir apdailai;
 • elektros, šildymo ir vėdinimo sistemoms;
 • gaisro gesinimo, signalizacijos ir įspėjimo įrangai;
 • saugos instrukcijoms.

Patikrinimai

Viešbučiai turi būti reguliariai tikrinami.

Ataskaita

Kaip numatyta rekomendacijoje, 2001 m. Europos Komisija pateikė ataskaitą dėl ES šalių nustatytų priemonių. Joje pažymima, kad poveikis skirtingose ES šalyse priklauso nuo esamos apsaugos lygio ir nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę. Kai kurių šalių įstatymuose jau buvo numatytos rekomendacijoje nurodytos arba griežtesnės techninės gairės ar minimalūs reikalavimai, tačiau kitose šalyse ši rekomendacija yra tik iš dalies įgyvendinta ir taikoma tik naujų viešbučių statybai ar darbui jau veikiančiuose objektuose.

Stebėsena

2013 m. Komisija parengė ataskaitą dėl esamų taisyklių, kuriomis reglamentuojama tam tikrų vartotojams teikiamų paslaugų sauga nacionaliniu lygmeniu visoje ES, Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine. Ataskaitoje, be kita ko, buvo išnagrinėtos atitinkamos nacionalinės turistų apgyvendinimo paslaugų saugos taisyklės.

2014 m. Komisija surengė viešas konsultacijas dėl turistų apgyvendinimo paslaugų saugos. Išnagrinėjusi gautus atsiliepimus Komisija padarė išvadą, kad nėra jokio ryšio tarp ES šalyse taikomų taisyklių, ES lygmens reglamentavimo nebuvimo dėl subsidiarumo ir pavojaus vartotojams.

NUO KADA TAIKOMA ŠI REKOMENDACIJA?

Rekomendacija taikoma nuo 1986 m. gruodžio 22 d.

DOKUMENTAS

1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos rekomendacija 86/666/EEB dėl priešgaisrinės saugos veikiančiuose viešbučiuose (OL L 384, 1986 12 31, p. 60–68)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1986 m. gruodžio 22 d. Komisijos ataskaita dėl Tarybos rekomendacijos dėl priešgaisrinės saugos veikiančiuose viešbučiuose taikymo (86/666/EEB) (COM(2001) 348 final, 2001 6 27)

paskutinis atnaujinimas 27.06.2016

Top