Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugių maisto papildų užtikrinimas ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugių maisto papildų užtikrinimas ES

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2002/46/EB dėl maisto papildų

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva suderinamos maisto papildų* taisyklės, kuriomis siekiama apsaugoti vartotojus nuo galimo pavojaus sveikatai ir užtikrinti, kad juose nebūtų pateikiama klaidinanti informacija.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Direktyva nustatomas suderintas vitaminų ir mineralų, kuriuos galima naudoti gaminant maisto papildus, sąrašas.
 • Gamintojai rekomenduoja didžiausią ir mažiausią jų kiekį, suvartojamą per dieną.
 • Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant maisto papildus, jiems negali būti priskiriamos savybės, užkertančios kelią žmonių ligoms ir jas gydančios. Neturi būti jokios nuorodos, kuria duodama suprasti, kad iš suderintos ir įvairios mitybos negalima gauti tinkamo kiekio maistinių medžiagų.
 • Etiketėse turi būti nurodyta ši informacija:
  • maisto produkto sudėtyje esančios maistinės ir kitos medžiagos;
  • produkto dalis, rekomenduojama suvartoti per dieną, su perspėjimu neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės;
  • patarimas laikyti produktus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 • Nacionalinės valdžios institucijos gali reikalauti, kad gamintojai, teikiantys produktą į rinką, praneštų apie jo pateikimą į rinką nusiųsdami jai tam produktui naudojamos etiketės kopiją.
 • Nacionalinės valdžios institucijos gali laikinai nutraukti arba apriboti papildo pardavimą, jei mano, kad jis gali kelti pavojų žmonių sveikatai. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Europos Komisiją ir Europos ekonominės erdvės šalis. Europos ekonominėje erdvėje, kurią sudaro 28 ES šalys, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, užtikrinamas laisvas asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas.
 • Teisės aktas netaikomas vaistams.

Be to:

 • Reglamentu (ES) Nr. 609/2013 nustatomos taisyklės dėl kūdikių mišinių, perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėties ir informacijos apie juos;
 • Reglamentu (EB) Nr. 1924/2006 suderinamos taisyklės dėl teiginių apie maisto produktų, parduodamų visuomenei, įskaitant maisto produktus, tiekiamus restoranams, ligoninėms, mokykloms, valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo įstaigoms, maistingumą ir sveikatingumą;
 • Reglamentu (EB) Nr. 1925/2006 suderinamos taisyklės dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2002 m. liepos 12 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2003 m. liepos 31 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Maisto papildai – koncentruotas maistinių ar kitų medžiagų šaltinis, turintis mitybinį arba fiziologinį poveikį ir papildantis įprastą racioną. Jie gali būti parduodami kapsulėmis, pastilėmis, tabletėmis, miltelių maišeliais ar buteliukais.

DOKUMENTAS

2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51–57)

Paskesni Direktyvos 2002/46/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35–56)

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL L 404, 2006 12 30, p. 9–25) Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (OL L 404, 2006 12 30, p. 26–38) Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 03.02.2016

Top