Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos ir tarptautiniai teismai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos ir tarptautiniai teismai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 257 straipsnis

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Yra daug teismų, kurie veikia tarptautiniu lygmeniu, ir ne visada lengva atskirti jų jurisdikciją. Šios santraukos tikslas – pristatyti Europos teismus ir atskirti tuos, kurie yra Europos Sąjungos (ES) dalis, ir tuos, kurie priklauso kitoms tarptautinėms organizacijoms.

ES teismai

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) – tai visa ES teisinė sistema. Jį sudaro du teismai:

Teisingumo Teismas

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti ES šalių arba ES institucijų pateiktus ieškinius. Jis taip pat gali turėti antrosios instancijos teismo jurisdikciją nagrinėjant Bendrojo Teismo sprendimus. Šiuo atveju jis priima sprendimus teisiniais, o ne faktiniais bylos klausimais.

Bendrasis Teismas

Bendrasis Teismas veikia prie Teisingumo Teismo ir yra skirtas šio teismo darbo krūviui sumažinti. Bendrojo Teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti ES šalių arba asmenų pateiktus pirmos instancijos ieškinius sutartyse numatytose bylose.

Specializuoti teismai

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 257 straipsnį Europos Parlamentas ir Taryba gali įkurti specializuotus teismus pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Šių teismų jurisdikcijai priklauso nagrinėti tam tikrų kategorijų ieškinius sprendžiant konkrečius klausimus pirmąja instancija. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos Tarnautojų teismas buvo įsteigtas 2005 m. ginčams dėl viešosios tarnybos spręsti. Teismas buvo išformuotas ir nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. jo darbas buvo perduotas Bendrajam Teismui.

Skirtingų rūšių ieškiniai

ESTT yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi ES teisės. Jo jurisdikcijai priklauso nagrinėti ES šalių, ES institucijų ir ES piliečių pateiktus ieškinius. Yra kelių rūšių procedūros:

Tarptautiniai teismai

Yra daug įvairių teismų ir tribunolų, nagrinėjančių ginčus tarptautiniu lygmeniu ir įsikūrusių Europos teritorijoje. Tačiau ES šių teismų neremia. Jie yra:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Arbitražas: kai nešališka trečioji šalis nusprendžia išspręsti dviejų šalių ginčą.

Taikinimas: kai trečioji šalis padeda šalims atnaujinti arba pagerinti santykius po ginčo.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 27)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 257 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 160)

paskutinis atnaujinimas 22.08.2016

Top