Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genocidas, nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai: tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genocidas, nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai: tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 2003/335/TVR dėl genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šiuo sprendimu nustatoma sistema, skirta gerinti ES šalių bendradarbiavimą tiriant ir persekiojant asmenis, padariusius ar įtariamus padarius nusikaltimus žmoniškumui*, genocido* ar karo nusikaltimus*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • ES šalys privalo informuoti teisėsaugos institucijas, jei kyla įtarimas, kad leidimo gyventi prašytojas yra padaręs kurį nors iš minėtų nusikaltimų. Institucijos gali pradėti baudžiamąjį procesą ES šalyje ar tarptautiniuose baudžiamuosiuose teismuose.
  • ES šalys turi padėti viena kitai atliekant nusikaltimų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą. Siekdamos palengvinti šį procesą, jos gali kompetentingose teisėsaugos institucijose steigti specialius padalinius.
  • ES šalys privalo koordinuoti einamuosius veiksmus tiriant ir persekiojant asmenis, įtariamus padarius ar dalyvavus padarant minėtus nusikaltimus. Europos genocido tinklo institucijos ryšiams palaikyti reguliariai rengia susitikimus, kad galėtų keistis informacija apie patirtį, praktinę veiklą ir jos metodus. Šie susitikimai gali vykti juos siejant su Europos teisminio tinklo rengiamais susitikimais.
  • Šiuo sprendimu padedama įgyvendinti Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad minėti nusikaltimai nebūtų pamiršti.
  • Eurojusto tinklas padeda tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo procese.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2003 m. gegužės 14 d.

KONTEKSTAS

Tarptautiniai baudžiamieji tribunolai tiria genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, kurie vyko Ruandoje ir buvusioje Jugoslavijoje, atlieka baudžiamąjį persekiojimą ir vykdo teisingumą. Tačiau kad tokių nusikaltimų veiksmingas tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas būtų sėkmingas, reikia glaudaus bendradarbiavimo tarptautiniame lygmenyje.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Genocidas – veika, įvykdyta turint tikslą iš dalies ar visiškai sunaikinti kokią nors nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę.

* Nusikaltimai žmoniškumui – veika, įvykdyta kaip dalis didelio masto ar sistemingos atakos, nukreiptos prieš civilius gyventojus.

* Karo nusikaltimai – veika, įvykdyta pažeidžiant karo teisę (pvz., Ženevos konvencijas). Tokio nusikaltimo pavyzdžiai yra nederamas elgesys su karo belaisviais, įkaitų nužudymas, sąmoningas miestų, miestelių ar kaimų sunaikinimas.

DOKUMENTAS

2003 m. gegužės 8 d. Tarybos sprendimas 2003/335/TVR dėl genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo (OL L 118, 2003 5 14, p. 12–14)

paskutinis atnaujinimas 28.06.2016

Top