Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Įsipareigojimų pagal ES teisę nevykdymas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Įsipareigojimų pagal ES teisę nevykdymas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 259 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnis

KOKS YRA SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 258–260 STRAIPSNIŲ TIKSLAS?

Juose nustatyta teisinė procedūra, kurios būtina laikytis, jei Europos Komisija ar ES šalies vyriausybė mano, kad kuri nors ES šalis nevykdo kurio nors įsipareigojimo pagal Sutartis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES įsipareigojimų nesilaikymas gali būti susijęs su:
  • teisiniais ar administraciniais sprendimais ar praktika;
  • teigiamu veiksmu (priimant ES teisei prieštaraujančias priemones ar atsisakant panaikinti tokias priemones);
  • neigiamu veiksmu (delsiant įgyvendinti ES teisės aktą ar neinformuojant Komisijos apie jo įgyvendinimą).
 • Teisminė procedūra:
  • dažniausiai pradedama Komisijos, bet gali būti inicijuota ir kitos ES šalies;
  • vykdoma prieš ES šalį, nors už numanomą pažeidimą atsako vyriausybė, parlamentas ir nacionalinės ar regioninės valdžios institucijos.
 • Pirmiausia Komisija suteikia atitinkamai ES šaliai galimybę pateikti atsakymą dėl Europos teisės pažeidimo. Gavusi atsakymą Komisija pareiškia savo nuomonę, kuria nutraukiamas nagrinėjimas arba nustatomi pakeitimai, kurių šalis turėtų imtis. Šį procesą gali inicijuoti kita ES šalis, kuri šiuo klausimu kreipėsi į Komisiją.
 • Jeigu atitinkama šalis per Komisijos nustatytą laiką neatsižvelgia į jos nuomonę, Komisija ar kita šią procedūrą inicijavusi ES šalis gali perduoti šį klausimą svarstyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.
 • Jei Komisija kreipiasi į Teismą dėl to, kad šalis nevykdė savo įsipareigojimų pranešti apie priemones, kuriomis perkeliamas ES teisės aktas, ji gali prašyti, kad Teismas taikytų finansines sankcijas.
 • Teisingumo Teismas gali nurodyti ES šaliai, kuri jo nuomone pažeidžia Europos teisę, imtis reikiamų priemonių.
 • Jei Komisija mano, kad šalis nesilaiko Teismo sprendimo, ji vėl gali kreiptis į Teismą ir siūlyti skirti tai šaliai sumokėti nustatyto dydžio baudą.
 • Jei Teismas nustato, kad šalis neįvykdė jo sprendimo, jis gali paskirti už tai sumokėti vienkartinį mokestį ir (arba) baudą.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 160–161)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 259 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 161)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 161)

paskutinis atnaujinimas 12.07.2016

Top