Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu – geros gamybos praktika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu – geros gamybos praktika

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos taisyklės dėl geros gamybos praktikos* (GGP) medžiagoms ir gaminiams, kurie skirti liestis su maistu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Šis reglamentas taikomas visiems sektoriams ir visuose medžiagų ir gaminių gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose.
 • Įmonės privalo:
  • laikytis geros gamybos praktikos;
  • nustatyti, įdiegti ir taikyti veiksmingą ir dokumentuotą kokybės užtikrinimo sistemą*;
  • įdiegti ir palaikyti veiksmingą kokybės užtikrinimo sistemą;
  • turėti ir tvarkyti atitinkamus įrašus, popierine ar elektronine forma, apie gaminio ir įvairių gamybos operacijų techninius reikalavimus, gamybos formulę ir proceso dokumentus, kurie reikalingi saugai užtikrinti.
 • Gera gamybos praktika apima tokius objektus kaip konteineriai, pakuotės, popierius, kartonas, dažai ir klijai, kurie gali liestis su maistu.
 • Kokybės užtikrinimo sistemos atsižvelgia į:
  • personalo žinias ir įgūdžius bei patalpų ir įrangos būklę;
  • verslo apimtį, kad nesudarytų bereikalingos naštos.
 • Kokybės kontrolės sistema apima:
  • geros gamybos praktikos įgyvendinimo stebėjimą; ir
  • bet kokių priemonių, kurios neatitinka reikalaujamų standartų, nustatymą ir taisymą.
 • Daliniu pakeitimu (Reglamentas (EB) Nr. 282/2008) nustatoma speciali kokybės užtikrinimo sistema, skirta perdirbto plastiko medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Gera gamybos praktika: tie kokybės užtikrinimo aspektai, dėl kurių medžiagos ir gaminiai atitinka kokybės standartus, nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir nesukelia nepriimtinų maisto sudėties pokyčių.

* Kokybės užtikrinimo sistema: organizuotų ir aprašytų procedūrų visuma siekiant užtikrinti, kad medžiagų ir gaminių kokybė atitiktų reikalavimus.

DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos (OL L 384, 2006 12 29, p. 75–78).

Reglamento (EB) Nr. 2023/2006 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 02.05.2016

Top