Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jautienos ir veršienos identifikavimas bei ženklinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jautienos ir veršienos identifikavimas bei ženklinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000 dėl jautienos ir veršienos produktų identifikavimo bei ženklinimo sistemos

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu reikalaujama, kad kiekviena ES šalis turėtų galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą. Taisyklės, kuriomis nustatomas privalomas ženklinimas, yra skirtos naikinti ligas ir sudaryti sąlygas atsekti jautieną bei veršieną visoje maisto grandinėje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kiekvienas gyvulys, įskaitant importuotus galvijus, privalo turėti į abi ausis įsegamą įsagą, kuris leidžia juos identifikuoti ir nustatyti jų gimimo vietą.

ES šalys turi sukurti duomenų bazę, kurioje būtų saugomi visų galvijų duomenys ir informacija apie jų judėjimus.

Per dvi savaites nuo gimimo ar importo kiekvienam gyvuliui yra išduodamas pasas. Jis būtinas visada, kai gyvulys yra vežamas ar atiduodamas paskersti.

Kiekvienas ūkininkas privalo tvarkyti nuolat atnaujinamą registrą ir per 3–7 dienas nuo įvykio informuoti atitinkamas valdžios institucijas apie kiekvieną gyvulio gimimą bei kritimą, taip pat visus gyvulių judėjimus. Šie įrašai turi būti saugomi iki trejų metų.

Visos ES parduodamos jautienos ir veršienos etiketėse turi būti nurodytas kontrolinis kodas, kuris leidžia nustatyti gyvulio kilmę ir kur jis buvo paskerstas.

Nuo 2002 m. sausio 1 d. etiketėse taip pat nurodoma gyvulio gimimo šalis ir penėjimo bei skerdimo vietos.

Etiketėse gali būti nurodoma papildoma savanoriška informacija apie parduodamą mėsą, tačiau formuluotę turi patvirtinti kompetentinga valdžios institucija.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2000 m. rugpjūčio 14 d.

DOKUMENTAS

2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1–10)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. sausio 18 d. Komisijos sprendimas 2006/28/EB dėl tam tikrų galvijų ausų įsagų naudojimo ilgiausio nustatyto laikotarpio pratęsimo (OL L 19, 2006 1 24, p. 32–33)

2005 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 644/2005, nustatantis specifinę kultūriniais ir istoriniais tikslais patvirtintose patalpose laikomų galvijų identifikavimo sistemą remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/2000 (OL L 107, 2005 4 28, p. 18–19)

2001 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos sprendimas 2001/672/EB, pateikiantis specialias taisykles, taikomas galvijų, perkeltų į vasaros ganyklas kalnuose, judėjimui (OL 235, 2001 9 4, p. 23–25). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 29.11.2015

Top