Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sveikatos kriterijai neapdorotam ir karščiu apdorotam pienui

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sveikatos kriterijai neapdorotam ir karščiu apdorotam pienui

 

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (ES) nustato sveikatos kriterijus karščiu apdorotam pienui (pasterizuotam, ypač aukšta temperatūra apdorotam arba sterilizuotam pienui), kuris skirtas ES vidaus prekybai.

KAM SKIRTI ŠIE DOKUMENTAI?

Direktyva 89/384/EEB

Direktyvoje aprašoma tvarka, kaip tikrinti į pieno perdirbimo įmones, surinkimo arba standartizavimo centrus pristatyto neapdoroto pieno atšaldymo temperatūrą. Neapdorotą pieną iš kiekvieno ūkio būtina reguliariai tikrinti taikant atsitiktinę mėginių atranką.

Jeigu patikrinimo rezultatai patvirtina, kad į pieną nebuvo pripilta vandens, neapdorotą pieną galima apdoroti karščiu. Priešingu atveju reikia atlikti papildomus patikrinimus, o jei įtarimas pasitvirtina, pieną būtina pašalinti iš rinkos.

Sprendimas 92/608/EEB

Šiame sprendime nustatomi karščiu apdoroto pieno, skirto tiesioginiam žmonių vartojimui, tyrimų ir analizės metodai.

Jame apibūdinama, kaip turi būti taikomi pamatiniai tyrimų ir analizės metodai, nustatomi tikslumo kriterijai ir imami mėginiai.

Taikant karščiu apdoroto pieno, skirto tiesioginiam žmonių vartojimui, tyrimų ir analizės metodus, nustatomas produkto:

bendrasis sausosios medžiagos kiekis;

riebalų kiekis;

bendrasis neriebalinės sausosios medžiagos (t. y. laktozės, baltymų, mineralinių medžiagų, rūgščių ir fermentų) kiekis;

bendrasis azoto kiekis;

baltymų kiekis;

lyginamoji masė.

NUO KADA TAIKOMI ŠIE DOKUMENTAI?

Tarybos direktyva 89/384/EEB taikoma nuo 1989 m. birželio 26 d.

Tarybos sprendimas 92/608/EEB taikomas nuo 1992 m. gruodžio 31 d.

DOKUMENTAI

1989 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 89/384/EEB, nustatanti išsamias patikrinimų vykdymo procedūras, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi neapdoroto pieno atšaldymo temperatūros, nustatytos Direktyvos 85/397/EEB A priede (OL L 181, 1989 6 28, p. 50)

1992 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas 92/608/EEB, nustatantis termiškai apdoroto pieno, skirto tiesioginiam žmonių vartojimui, tyrimų ir analizės metodus (OL L 407, 1992 12 31, p. 29–46)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55–205)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 853/2004 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2006 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1664/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2074/2005 dėl įgyvendinimo priemonių tam tikriems žmonėms skirtiems gyvūninės kilmės produktams ir panaikinantis tam tikras įgyvendinimo priemones (OL L 320, 2006 11 18, p. 13–45)

paskutinis atnaujinimas 26.10.2015

Top