Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sveikatos reikalavimai gyvūnų importui ir pardavimui ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sveikatos reikalavimai gyvūnų importui ir pardavimui ES

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 92/65/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių prekybą gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomos kitos specialios taisyklėse, ir jų importą ES

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomi išsamūs gyvūnų sveikatos reikalavimai, reglamentuojantys prekybą gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais ES, įskaitant importo taisykles.

Specialios taisyklės yra taikomos tam tikroms gyvūnų grupėms. Kai kurioms jų taikomas anksčiau priimtas teisės aktas arba šios direktyvos pataisos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Gyvūnai, kuriems taikoma ši direktyva, yra:

zoologijos sodų gyvūnai;

kanopiniai gyvūnai;

paukščiai;

kupranugariai;

bitės;

triušiai, kiškiai, audinės ir lapės;

katės, šunys ir šeškai.

Skirtingi išsamių taisyklių rinkiniai taikomi skirtingoms gyvūnų kategorijoms. Direktyvoje išdėstomi reikalavimai šiose srityse, priklausomai nuo rūšies:

reikalavimas identifikuoti gyvūnus;

reguliarūs ir laiku atliekami veterinariniai patikrinimai;

ligos, apie kurias būtina pranešti;

ES šalių įgyvendinamos ligų kontrolės priemonės;

fitosanitarinės priemonės tam tikromis aplinkybėmis;

sveikatos pažymėjimai ir reikalavimas, kad gyvūnai nesirgtų;

gyvūnų gerovės klausimai.

Direktyva 2004/68/EB atnaujinamos kanopinių gyvūnų importo taisyklės, visų pirma siekiant atsižvelgti į ligų pavojaus pokyčius.

Cirko gyvūnams taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1739/2005.

Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 atnaujintose gyvūnų augintinių (pavyzdžiui, šunų, kačių ir šeškų), kuriais prekiaujama arba kurie įvežami nekomerciniais tikslais, taisyklėse laikotarpis, per kurį reikia atlikti veterinarinį patikrinimą iki vežimo, yra pailgintas iki 48 valandų (anksčiau buvo 24 valandos).

Direktyva taip pat nustatomos išsamios prekybos tam tikrų gyvūnų, kuriems teisės aktas dar nėra taikomas, kaip antai arklių, asilų, avių ir ožkų, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais taisyklės.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1992 m. liepos 29 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1994 m. sausio 1 d.

DOKUMENTAS

1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (OL L 268, 1992 9 14, p. 54–72)

Paskesni direktyvos 92/65/EEB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL L 178, 2013 6 28, p. 1–26)

2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 73, 2010 3 20, p. 1–121). Žr. konsoliduotą versiją.

2005 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1739/2005, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus cirko gyvūnų judėjimui tarp valstybių narių (OL L 279, 2005 10 22, p. 47–62)

paskutinis atnaujinimas 04.01.2016

Top