Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES vidaus prekyba galvijų sperma ir jos importas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES vidaus prekyba galvijų sperma ir jos importas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 88/407/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus ES vidaus prekybai galvijų sperma bei jos importui

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi Europos Sąjungos (ES) vidaus prekybai galvijų (visų pirma, jaučių, bizonų ir buivolų) sperma bei jos importui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Prieš įvežant į ES teritoriją arba pervežant į kitą ES šalį, galvijų sperma turi atitikti šiuos reikalavimus:
  • ji turi būti surinkta, paruošta, saugoma ir transportuojama naudojant šiam tikslui patvirtintą praktiką ir patalpas, kuriose neturi būti nustatyta snukio ir nagų ligos bei kitų ligų, apie kurias būtina pranešti, atvejų;
  • ji turi būti surinkta iš sveikų naminių gyvulių, kurių bandoms mažiausiai 28 dienas buvo taikomas karantinas, nebuvo užfiksuota tuberkuliozės, bruceliozės ir leukozės atvejų, ir kurie nebuvo vakcinuoti nuo snukio ir nagų ligos per pastaruosius 12 mėnesių (arba ligos tyrimų rezultatai buvo neigiami);
  • turi būti pridėta nurodytos koncentracijos antibiotikų;
  • jei sperma ne šviežia, ji turi būti laikoma patvirtintomis sąlygomis mažiausiai 30 dienų iki išsiuntimo;
  • sperma turi būti transportuojama su veterinarijos sertifikatu.
 • Importuojant galvijų spermą į ES taip pat būtina laikytis pirmiau išdėstytų reikalavimų. Importuoti leidžiama tik iš ES nepriklausančių šalių, įtrauktų į specialų sąrašą, atsižvelgiant į:
  • gyvulių ir kitų laukinių gyvūnų bendrą sveikatos būklę ES nepriklausančioje šalyje;
  • pateikiamos informacijos apie nustatytas gyvūnų užkrečiamąsias ligas kokybę;
  • gyvūnų ligų prevencijos bei kontrolės taisykles;
  • veterinarijos tarnybų struktūrą;
  • gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės priemones;
  • garantijas dėl šios direktyvos nuostatų laikymosi.
 • Europos Komisijos veterinarijos ekspertai, bendradarbiaudami su ES šalių ir ES nepriklausančių šalių nacionalinėms institucijomis, atlieka patikrinimus, skirtus užtikrinti vienodą direktyvos taikymą.
 • Vykdyti prekybai galvijų sperma taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus Europos Komisijai padeda Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1988 m. birželio 29 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1990 m. sausio 1 d.

Panaikinimas

Direktyva 88/407/EEB bus panaikinta ir pakeista Reglamentu (ES) 2016/429, kuris įsigalios 2021 m. balandžio 21 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1988 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 88/407/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijos vidaus prekybai užšaldyta galvijų sperma bei jos importui (OL L 194, 1988 7 22, p. 10–23)

Direktyvos 88/407/EEB paskesni daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1–24)

Žr. konsoliduotą versiją.

2007 m. balandžio 16 d. Komisijos sprendimas 2007/240/EB, nustatantis naujo pavyzdžio veterinarijos sertifikatus, taikomus į Europos bendriją importuojant gyvus gyvūnus, gyvūnų spermą, embrionus, kiaušialąstes ir gyvūninės kilmės produktus, remiantis sprendimais 79/542/EEB, 92/260/EEB, 93/195/EEB, 93/196/EEB, 93/197/EEB, 95/328/EB, 96/333/EB, 96/539/EB, 96/540/EB, 2000/572/EB, 2000/585/EB, 2000/666/EB, 2002/613/EB, 2003/56/EB, 2003/779/EB, 2003/804/EB, 2003/858/EB, 2003/863/EB, 2003/881/EB, 2004/407/EB, 2004/438/EB, 2004/595/EB, 2004/639/EB ir 2006/168/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1622) (OL L 104, 2007 4 21, p. 37–50)

2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/630/ES dėl galvijų spermos importo į Sąjungą (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 6426) (OL L 247, 2011 9 24, p. 32–46)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1-208)

paskutinis atnaujinimas 09.01.2017

Top