Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES atleidimo nuo muitų sistema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES atleidimo nuo muitų sistema

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis atleidimo nuo muitų sistemą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu numatoma galimybė atleisti nuo muitų, kurie įprastomis aplinkybėmis būtų taikomi į ES įvežamoms ir iš jos išvežamoms prekėms.

Juo nustatomi atvejai, kuriais atleidžiama nuo importo muitų bei eksporto muitų ir netaikomos remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsniu (buvusiu Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 133 straipsniu) patvirtintos priemonės, kai prekės įvežamos į ES arba iš jos išvežamos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ATLEIDIMAS NUO IMPORTO MUITŲ

Importo muitai netaikomi įvairioms prekių kategorijoms. Atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, importo muitai netaikomi prekėms, kai jos yra susijusios su:

asmeniniu turtu:

 • įprastinę gyvenamąją vietą keičiančių ir iš ES nepriklausančios šalies į ES šalį persikeliančių fizinių asmenų asmeniniam turtui, su sąlyga, kad bent 12 mėnesių iš eilės jų įprastinė gyvenamoji vieta buvo už ES teritorijos ribų;
 • santuokos pagrindu įvežamoms prekėms, su sąlyga, kad atitinkamas asmuo bent 12 mėnesių iš eilės gyveno už ES teritorijos ribų ir gali pateikti santuokos įrodymą;
 • ES piliečių paveldėtam asmeniniam turtui;
 • studentų, atvykusių į ES studijuoti, drabužiams, mokymosi priemonėms ir baldams;

nedidelės vertės prekėmis, nekomercinėmis prekėmis, ilgalaikiu materialiuoju turtu ir prekėmis keleivių asmeniniame bagaže:

 • nedidelės vertės prekėms;
 • nekomercinėms prekėms, kurias vienas fizinis asmuo iš ES nepriklausančios šalies siunčia į ES kitam fiziniam asmeniui;
 • ilgalaikiam materialiajam turtui ir kitai įrangai, priklausantiems įmonei, galutinai nutraukiančiai savo veiklą ES nepriklausančioje šalyje ir persikeliančiai į ES;
 • PVM neapmokestinamoms prekėms, kurios yra iš ne ES nepriklausančios šalies atvykstančių keleivių asmeniniame bagaže;

žemės ūkio, biologiniais, cheminiais ir farmacijos produktais bei vaistais:

 • žemės ūkio, gyvulininkystės, bitininkystės, sodininkystės ir miškininkystės produktams iš ES nepriklausančioje šalyje, besiribojančioje su ES, esančio ūkio, kurį eksploatuoja ES ūkininkai;
 • sėkloms, trąšoms ir produktams dirvos bei pasėlių priežiūrai, kuriuos įveža ES nepriklausančių šalių žemės ūkio produktų gamintojai ketindami juos naudoti ūkiuose, besiribojančiuose su ES šalimis;
 • bandomiesiems gyvūnams ir tyrimams skirtoms biologinėms bei cheminėms medžiagoms;
 • žmogaus kilmės terapinėms medžiagoms ir kraujo grupės bei audinių tipų nustatymo reagentams;
 • prietaisams ir aparatams, skirtiems medicininiams tyrimams, ligų diagnozavimui ar gydymui;
 • referencinėms medžiagoms, naudojamoms vaistų kokybės kontrolei;
 • tarptautiniuose sporto renginiuose naudojamiems farmacijos produktams;

kitomis kategorijomis:

 • švietimo, mokslo ir kultūros medžiagai, mokslo prietaisams ir aparatams;
 • labdaros ir filantropijos organizacijoms skirtoms prekėms;
 • garbės apdovanojimams ar ženklams, tarptautinių santykių srityje gautoms dovanoms ir monarchams ar valstybių vadovams skirtoms prekėms;
 • reklamos tikslais įvežamoms prekėms;
 • prekių ženklams, modeliams ir dizainams, kuriuos reikia pateikti autorių teisių apsauga arba pramoninių ar komercinių patentų teisių apsauga besirūpinančioms institucijoms;
 • turistams skirtai informacinei literatūrai;
 • pagalbinėms medžiagoms, skirtoms prekėms sukrauti ir apsaugoti jų gabenimo metu;
 • kraikui, pašarams ir lesalams, skirtiems gyvūnams jų gabenimo metu;
 • degalams ir tepalams motorinėse transporto priemonėse ir motocikluose;
 • medžiagoms, skirtoms karo paminklams pastatyti ir prižiūrėti;
 • karstams su mirusiojo palaikais ir urnoms su mirusiojo pelenais, taip pat laidojimo puošiniams.

Kai nuo importo muitų atleidžiamos prekės, kurios bus naudojamos tam tikrais tikslais, atitinkamas asmuo turi pateikti kompetentingai institucijai įtikinančius įrodymus, kad tos sąlygos yra įvykdytos. Tokiu atveju tik atitinkamos ES šalies kompetentingos institucijos gali atleisti nuo importo muitų.

ATLEIDIMAS NUO EKSPORTO MUITŲ

Eksporto muitai netaikomi įvairioms prekių kategorijoms. Atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, eksporto muitai netaikomi prekėms, kai jos yra susijusios su:

 • nedidelės vertės prekėmis;
 • naminiais gyvūnais, išvežamais perkeliant žemės ūkio veiklą iš ES į ES nepriklausančią šalį;
 • žemės ūkio arba gyvulininkystės produktais, kuriuos išaugino ne ES šalies ūkininkai gretimose šalyse;
 • žemės ūkio produktų gamintojų išvežamomis sėklomis, skirtomis ne ES šalyse esantiems ūkiams;
 • pašarais ir lesalais, išvežamais kartu su gyvūnais.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2009 m. gruodžio 30 d.

DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (OL L 324, 2009 12 10, p. 23–57)

paskutinis atnaujinimas 15.11.2015

Top