Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos teisės aktų identifikatorius (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos teisės aktų identifikatorius (ELI)

Dėl ES šalių juridinių duomenų įvairovės, tiek regioniniu, tiek nacionaliniu bei ES lygiu, būtina užtikrinti piliečiams nesudėtingą ir veiksmingą galimybę naudotis informacija, susijusia su nacionaliniais bei ES teisės aktais. Europos teisės aktų identifikatorius (ELI) užtikrina paprastą ir greitą prieigą prie šios informacijos, tokiu būdu sukurdamas bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę.

SANTRAUKA

Tarybos išvadose numatyta įdiegti Europos teisės aktų identifikatorių (ELI), skirtą užtikrinti nesudėtingą galimybę naudotis informacija, susijusia su ES ir ES šalių nacionaliniais teisės aktais.

Koks yra Europos teisės aktų identifikatoriaus (ELI) vaidmuo?

ES mastu poreikis keistis su teisės aktais susijusia informacija labai padidėjo. Šiuos duomenis dažniausiai pateikia regioninės, nacionalinės ir ES institucijos. Tačiau keitimąsi duomenimis apsunkina šalių ir ES teisinių sistemų skirtumai.

Įkūrus ELI ES ir nacionalinius teisinius dokumentus bus galima klasifikuoti harmoningai ir stabiliai. Tai užtikrins greitesnę ir veiksmingesnę informacijos paieškos ir keitimosi sistemą, kuria galėtų naudotis piliečiai ir specifiniai naudotojai – teisės aktų leidėjai, teisėjai arba teisės specialistai.

Kaip veikia ELI?

ELI pagrįsta visų pirma unikalių identifikatorių, vadinamų URI (Uniform Resource Identifier, universaliųjų išteklių identifikatorius) bei eilės struktūrizuotų metaduomenų, skirtų ES ir nacionaliniams teisės aktams klasifikuoti, naudojimu. Galiausiai, kad būtų galima naudotis visais semantiniais žiniatinklio privalumais, ELI pagrįsta specialios kalbos, skirtos keistis šia informacija, sukūrimu.

Tačiau ES šalys turi galimybę teisinio pobūdžio informaciją ir toliau valdyti savo nuožiūra.

Ką turi daryti ES šalys įgyvendindamos ELI?

ELI diegti yra neprivaloma. ES šalys ir ES gali nuspręsti diegti šį identifikatorių laisva valia ir daryti tai pamažu, tuo tarpu kai kuriose ES šalyse ir ES mastu tam tikri darbai jau yra atlikti. Norėdamos tai padaryti ES šalys turi:

  • taikyti ELI ES ir nacionaliniams teisės aktams, publikuotiems oficialiuose leidiniuose arba duomenų bazėse ir teisinės informacijos sistemose, kurias ES šalys naudoja;
  • suteikti teisės aktams unikalų identifikatorių ir dalį metaduomenų, kurie gali atpažinti teisės akto tipą, temą, taikymo teritoriją, dokumento datą ir pan.;
  • paskirti ELI koordinatorių;
  • dalytis informacija apie ELI ir jos sklaidą;
  • kiekvienais metais analizuoti ELI ir ES bei nacionalinių teisės aktų metaduomenų diegimo pažangą.

KONTEKSTAS

Europos teisės aktų identifikatorius

DOKUMENTAS

Tarybos išvados, kuriomis rekomenduojama nustatyti Europos teisės aktų identifikatorių (ELI) (OL C 325, 2012 10 26, p. 3–11)

paskutinis atnaujinimas 14.12.2015

Top