Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kova su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija.

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kova su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija.

Europos Sąjunga (ES) priima teisės normą, kuri siekia kovoti su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Direktyva apima tokius aspektus kaip sankcija ir prevencija bei pagalba nukentėjusiesiems. Numatytos specialios nuostatos dėl vaikų pornografijos internete ir sekso turizmo.

DOKUMENTAS

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl seksualinės prievartos prieš vaikus, jų seksualinio išnaudojimo ir vaikų pornografijos, keičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2004/68/TVR.

SANTRAUKA

Ši direktyva visoje Europos Sąjungoje (ES) suderina nusikalstamą veiką, susijusią su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija. Ji taip pat nustato minimalias sankcijas. Naujose taisyklėse taip pat yra nuorodų, siekiančių kovoti su vaikų pornografija internete bei sekso turizmu. Be to, jomis siekiama, kad nuteisti pedofilai negalėtų vykdyti profesinės veiklos, kuriose galimas reguliarus kontaktas su vaikais.

Nusikalstama veika ir sankcijos

Direktyvoje nurodyta apie dvidešimt nusikalstamos veikos atvejų, suskirstytų į keturias kategorijas:

  • seksualinė prievarta, pavyzdžiui, užsiimti seksualine veikla su vaiku, kuris dar nepasiekė amžiaus, kai gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, arba jį versti užsiimti tokia veikla su kitu asmeniu;
  • seksualinis išnaudojimas, pavyzdžiui, versti vaiką užsiimti prostitucija arba dalyvauti pornografinio pobūdžio renginiuose;
  • vaikų pornografija: turėti, rinkti, platinti, tiekti bei gaminti vaikų pornografiją;
  • ryšių su vaikais mezgimas internete seksualiniais tikslais: internete siūlyti vaikui susitikti, siekiant juo seksualiai pasinaudoti, bei kurstyti pateikti jį vaizduojančios pornografinės medžiagos.

Nacionaliniu lygmeniu maksimalios laisvės atėmimo bausmės turi siekti bent tam tikras ribas, svyruojančias nuo vienerių iki dešimties metų, priklausomai nuo nusikalstamos veikos sunkumo ir nuo to, ar vaikas yra sulaukęs amžiaus, kai gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti. Kurstymas padaryti šias nusikalstamas veikas taip pat turi būti baudžiamas.

Juridinis asmuo gali būti patrauktas atsakomybėn ir baudžiamas, jei nusikalstama veika buvo padaryta jo naudai užimančio vadovaujančias pareigas asmens.

Numatyta keletas sunkinančių aplinkybių, pavyzdžiui, nusikalstama veika buvo padaryta prieš itin pažeidžiamoje padėtyje esantį vaiką; arba padaryta šeimos nario ar asmens, kuris turi pripažintą pasitikėjimą ir autoritetą; arba jei nusikaltęs asmuo buvo jau anksčiau pripažintas kaltu už tokio paties pobūdžio nusikalstamas veikas.

Dėl savanoriškos seksualinės veiklos, direktyva leidžia spręsti valstybėms narėms, ar tam tikra veikla yra baustina, ar ne, kai asmenys yra panašaus amžiaus bei fizinės ir psichologinės brandos, ir kai seksualinę veiklą galima laikyti įprastu besivystančio žmogaus seksualumo atradimo procesu.

Profesinė veikla, susijusi su kontaktais su vaikais

Siekiant išvengti pavojaus, kad nusikalstama veika bus pakartota, asmeniui, nusikaltusiam pagal direktyvoje nurodytas nusikalstamas veikas, turi būti užkirstas kelias vykdyti profesinę veiklą, susijusią su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais. Darbdaviai turėtų turėti teisę būti informuoti apie kaltinamuosius nuosprendžius arba draudimą dirbti. Ši informacija taip pat turi būti perduota kitoms valstybėms narėms siekiant išvengti, kad pedofilas, naudodamasis laisvu darbo jėgos judėjimu ES, neišvyktų dirbti su vaikais į kitą šalį.

Sekso turizmas

Kelionių organizavimas, siekiant užsiimti seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ar vaikų pornografija, turi būti uždraustas. Kadangi už šiuos nusikaltimus retai būna baudžiama šalyse, kuriose jie buvo padaryti, direktyva numato, kad valstybės narės galėtų teisti savo piliečius už šio pobūdžio nusikalstamą veiką, padarytą užsienyje.

Be savo jurisdikcijos, kai nusikalstama veika yra padaryta jų teritorijoje ar jų piliečio, valstybės narės taip pat gali nustatyti papildomą jurisdikciją dėl užsienyje padarytos nusikalstamos veikos, jei nusikalstamą veiką padariusio asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra jų teritorijoje arba jei nusikalstama veika padaryta jų teritorijoje įsisteigusio juridinio asmens naudai, arba jei ji padaryta vienam iš jų piliečių.

Vaikų pornografija internete

Valstybės narės turi siekti, kad jų teritorijoje esantys tinklalapiai, susijusę su vaikų pornografija, būtų kuo greičiau panaikinti ir stengtis panaikinti užsienyje esančius tinklalapius. Be to, jos gali, remiantis skaidrumo ir interneto vartotojų informavimo sąlygomis, užblokuoti prieigą prie šių tinklalapių savo teritorijoje.

Tyrimas, baudžiamasis persekiojimas ir jurisdikcija

Nurodytų nusikalstamų veikų tyrimas ir persekiojimas už jas neturi priklausyti tik nuo nukentėjusio asmens skundo arba kaltinimo ir baudžiamoji byla turi būti tęsiama, net jei nukentėjusysis atsiėmė savo pareiškimą. Be to, baudžiamasis persekiojimas už sunkias nusikalstamas veikas turi būti tęsiamas ilgą laiką po to, kai nukentėjęs asmuo sulaukė pilnametystės.

Pagalba ir parama nukentėjusiesiems bei jų apsauga

Pagal direktyvos dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose nuostatas, nukentėjusiems asmenims turi būti suteikta pagalba ir parama prieš baudžiamosios bylos nagrinėjimą, jos metu ir po jo. Nuo seksualinės prievartos, seksualinio išnaudojimo ar vaikų pornografijos nukentėję vaikai yra laikomilabai pažeidžiamais ir su jais reikia elgtis kuo labiau prisitaikant prie jų situacijos.

Pavyzdžiui, reikia imtis specialių apsaugos priemonių, kai smurtautojas yra vaiko šeimos narys. Be to, jaunieji nukentėjusieji turėtų turėti galimybę nedelsiant ir, jei reikia, nemokamai naudotis teisinėmis konsultacijomis ir teisinio atstovavimo paslaugomis. Beje, suteikta pagalba ir parama neturėtų priklausyti nuo to, ar vaikas nori bendradarbiauti tyrimo ir teismo metu.

Prevencija

Už seksualinę veiklą prieš vaikus nuteistiems arba persekiojamiems asmenims turi būti pasiūlytos specialios programos, skirtossumažinti pakartojimo pavojų. Taip pat turėtų būti įvertintas nusikaltusių žmonių pavojus ir grėsmė, kad nusikalstama veika bus pakartota.

Kontekstas

Ši direktyva keičia pamatinį sprendimą 2004/68/TVR. Kadangi kai kurios prekybos žmonėmis aukos taip pat buvo nuo seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo nukentėję vaikai, ji papildo direktyvą dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ja.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2011/93/UE

2011 12 17

2013 12 18

OL L 335, 2011 12 17

Paskutinį kartą atnaujinta: 01.02.2012

Top