Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kardomųjų priemonių tarpusavio pripažinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kardomųjų priemonių tarpusavio pripažinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2009/829/TVR – kardomosios priemonės (kaip alternatyva sulaikymui)

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Šiuo pamatiniu sprendimu kitoje ES šalyje teismo laukiantiems ES piliečiams leidžiama sugrįžti namo prieš prasidedant teismo procesui.

Gyvenamojoje šalyje šie asmenys prižiūrimi pasitelkiant su laisvės atėmimu nesusijusias priemones (ne kalėjime). Pavyzdžiui, jų gali būti prašoma kiekvieną dieną registruotis policijos nuovadoje.

Taip išvengiama ilgai trunkančio kardomojo kalinimo užsienyje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Jei įtariamasis sutinka grįžti namo, šalis, kurioje vyks teismo procesas, nusprendžia dėl kardomųjų priemonių*.

Šalis, kurioje vyks teismo procesas, savo sprendimą kartu su liudijimu siunčia gyvenamosios vietos šaliai.

Gyvenamosios vietos šalis per 20 darbo dienų turi pripažinti minėtą sprendimą.

Kartais šalys gali atsisakyti pripažinti sprendimą, jeigu:

pažeidimas nelaikomas nusikaltimu pagal nacionalinę teisę;

yra pagrindas nepripažinti (pavyzdžiui, lydimasis liudijimas neišsamus).

Kai kurių nusikaltimų atvejais šalys privalo pripažinti minėtus sprendimus. Tokie atvejai apima:

terorizmą;

prekybą žmonėmis;

dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje.

Jeigu įtariamasis neatvyksta į teismą, gyvenamosios vietos šalis gali jį „perduoti“. Tai reiškia, kad asmuo priverčiamas grįžti pasitelkiant Europos arešto orderį.

Nuo 2014 m. Jungtinė Karalystė taip pat prisijungė prie šios sistemos.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šis sprendimas taikomas nuo 2012 m. gruodžio 1 d.

KONTEKSTAS

Abipusis ikiteisminių kardomųjų priemonių pripažinimas

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Kardomosios priemonės - priemonės, kurias taikant iš asmens gali būti reikalaujama:

būti tam tikroje vietoje;

neišvykti iš šalies;

nevairuoti;

pranešti valdžios institucijoms apie gyvenamosios vietos pakeitimą;

nustatytu laiku užsiregistruoti konkrečioje institucijoje (pvz., policijoje);

nesilankyti / negyventi tam tikrose vietose;

vengti kontaktų su konkrečiais asmenimis.

DOKUMENTAS

2009 m. spalio 23 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/829/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2009/829/TVR

2009 12 1

2012 12 1

OL L 294, 2009 11 11, p. 20-40

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina pamatinius sprendimus 2008/909/TVR, 2008/947/TVR ir 2009/829/TVR dėl teismo sprendimų dėl laisvės atėmimo bausmių ar su laisvės atėmimu susijusių priemonių, dėl sprendimų dėl lygtinio nuteisimo ir alternatyvių sankcijų ir dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui tarpusavio pripažinimo (COM(2014) 57 final , 2014 m. vasario 5 d.)

2014 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimas 2014/858/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie savo pageidavimą dalyvauti taikant policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities Sąjungos teisės aktus, priimtus iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir neįtrauktus į Šengeno acquis (OL L 345, 2014 12 1, p. 6-9)

paskutinis atnaujinimas 28.09.2015

Top