Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos SIS 1+ į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą SIS II

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos SIS 1+ į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą SIS II

2013 m. antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II) pakeitė SIS 1+. SIS II yra didelės apimties informacinė sistema laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Joje pateikiami perspėjimai apie tam tikras asmenų ir objektų kategorijas, ji taip pat laikoma labai svarbia išlaikant aukštą saugumo lygį erdvėje be vidaus sienų kontrolės (Šengeno erdvėje).

DOKUMENTAS

2008 m. spalio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us)).

2008 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas 2008/839/TVR dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS +1) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us)).

Šie teisės aktai (sudarantys iš dalies keičiančius aktus) nebegalioja.

SANTRAUKA

Iš pradžių Šengeno informacinė sistema (SIS) buvo sukurta tarpvyriausybine iniciatyva pagal Šengeno konvenciją ir integruota į Europos Sąjungos (ES) sistemą pagal Amsterdamo sutartį. Sistemoje buvo pateikiama informacija apie asmenis, įtariamus dalyvavus rimtuose nusikaltimuose, arba kuriems neturėtų būti suteikta teisė įvažiuoti ar pasilikti ES. Joje taip pat buvo pateikiami perspėjimai apie dingusius asmenis, visų pirma vaikus, ir pavogtas, pasisavintas ar prarastas transporto priemones, šaunamuosius ginklus, banknotus ir asmens tapatybės dokumentus.

Tačiau spartūs technologiniai pokyčiai ir ES geografinė plėtra lėmė būtinybę pakeisti pirmosios kartos sistemą.

NUO SIS 1+ PRIE SIS II

Atnaujinta SIS versija (SIS 1+) buvo numatyta, siekiant plėsti Šengeno erdvę į naujas ES šalis. Ją taip pat reikėjo tobulinti tam, kad pradinė sistema būtų pakeista šiuolaikiškesne sistema, turinčia papildomų funkcionalumų.

Šalia kitų dalykų, SIS II leidžia naudoti biometrinius duomenis ir naujus perspėjimų tipus bei susieti skirtingus perspėjimus (pavyzdžiui, perspėjimą dėl asmens ir transporto priemonės).

Šios šiuolaikinės IT sistemos, kuri yra viena didžiausių tokio pobūdžio sistemų visame pasaulyje, kūrimas užtruko dėl besikeičiančios teisinės, techninės ir politinės aplinkos, taip pat reikėjo atlikti išsamius bandymus, kad būtų užtikrintas aukšto lygio veiklos rezultatai ir saugumas.

PERĖJIMAS IŠ VIENOS SISTEMOS Į KITĄ

Techniškai perėjimą iš SIS 1+ į SIS II sudarė:

  • duomenų perkėlimas iš SIS 1+ į SIS II per keitiklį;
  • nacionalinių sistemų perėjimas iš SIS 1+ į SIS II;
  • stebėsenos etapas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad sistema yra patikima; šio etapo metu abi sistemos egzistavo kartu ir buvo susinchronizuotos per keitiklį.

Bandymų etapas

Tam, kad SIS II veiktų visu pajėgumu, ilgam parengiamajam etapui prieš aktyvavimą buvo suplanuota eilė bandymų. Svarbiausio bandymo, vadinamojo išsamaus bandymo, metu buvo išbandyti visi pagrindiniai SIS II komponentai. Išsamaus bandymo sėkmė buvo SIS II veikimo pradžios išankstinė techninė ir teisinė sąlyga.

Visos ES valstybės narės, dalyvaujančios SIS II, sėkmingai baigė šį bandymo etapą 2013 m., todėl 2013 m. balandžio 9 d. pirmosios kartos sistema galėjo būti pakeista SIS II visam laikui. 2013 m. gegužės 9 d. Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (EU-LISA) perėmė atsakomybę už kasdienį SIS II centrinės sistemos valdymą.

Daugiau informacijos galima rasti toliau

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008

2008 11 11

-

OL L 299, 2008 11 8, p. 1-8

Sprendimas 2008/839/TVR

2008 11 11

-

OL L 299, 2008 11 8, p. 43-49

Aktai, iš dalies keičiantys reglamentą (EB) Nr. 1104/2008

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 541/2010

2010 6 25

-

OL L 155, 2010 6 22, p. 19-22

Reglamentas (ES) Nr. 1273/2012

2012 12 30

-

OL L 359, 2012 12 29, p. 32-44

Aktai, iš dalies keičiantys sprendimą 2008/839/TVR

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 542/2010

2010 6 25

-

OL L 155, 2010 6 22, p. 23-26

Reglamentas (ES) Nr. 1272/2012

2012 12 30

-

OL L 359, 2012 12 29, p. 21-31

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno antrosios kartos informacinės sistemos (SIS II) (Oficialusis leidinys L 381, 2006 m. gruodžio 28 d.).

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (Oficialusis leidinys L 381, 2006 m. gruodžio 28 d.).

2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (Oficialusis leidinys L 205, 2007 m. rugpjūčio 7 d.).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai: Paskutinė antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo pažangos ataskaita 2013 m. sausio-gegužės mėn. (COM(2013) 777 final, 2013 m. gruodžio 2 d. - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Paskutinį kartą atnaujinta: 03.10.2014

Top