Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Apsauga nuo augalams kenksmingų organizmų

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Apsauga nuo augalams kenksmingų organizmų

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių, skirtų apsaugoti ES augalų sveikatą

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva siekiama apsaugoti augalus nuo kenksmingų organizmų* (kenkėjų ir ligų), neleidžiant jų importuoti į ES ir apribojant jų plitimą jiems čia patekus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kiekviena ES šalis turi įsteigti instituciją, atsakingą už augalų sveikatą, ir uždrausti organizmų bei augalų, kurie laikomi kenksmingais, importą.

Teisės aktas taikomas gyviems augalams ir jų sėkloms, t. y. vaisiams, daržovėms, svogūnams, skintoms gėlėms, šakoms, nupjautiems medžiams ir augalų audiniams.

Augalų augintojai turi būti įtraukti į oficialų registrą.

Bent kartą per metus tam tikriems ES auginamiems augalams ir augaliniams produktams turi būti atliktas sveikatos patikrinimas patalpose.

Augalams, kurių patikrinimo rezultatai yra teigiami, yra išduodamas fitosanitarinis sertifikatas. Tokie augalai yra ženklinami sutartu ženklu (augalo pasas). Jis yra būtinas, kai augalai yra vežami į kitą ES šalį.

Augalai, kurie neatitinka sertifikato sąlygų, yra apdorojami, perkeliami į vietą, kurioje jie nekelia pavojaus, atiduodami pramoniniam perdirbimui arba sunaikinami.

Nacionalinės institucijos turi atlikti augalų patikrinimus atsitiktiniu atrankos būdu ten, kur jie auginami, sandėliuojami, parduodami arba vežami.

Nacionalinės institucijos turi patikrinti augalus, atkeliaujančius iš ES nepriklausančių šalių. Patikrinimų metu tikrinamos augalų pakuotės ir transporto priemonės, kuriose augalai vežami.

Importuoti augalai privalo turėti augalo pasą, išduotą ne daugiau kaip 14 dienų iki eksporto. Taip pat atliekami augalų tapatybės ir sveikatos patikrinimai.

Jei importuoti augalai neatitinka reikalingų standartų, jie gali būti apdorojami, laikomi karantino sąlygomis arba sunaikinami, o infekuota produkcija – pašalinama.

ES šalys privalo informuoti viena kitą ir Europos Komisiją apie nustatytus kenksmingus organizmus ir imtis visų reikalingų priemonių jiems sunaikinti.

2013 m. gegužės mėn. Komisija pasiūlė naują ES augalų sveikatos reglamentą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2000 m. liepos 30 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2002 m. sausio 20 d.

KONTEKSTAS

Augalų sveikata ir biologinis saugumas

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Kenksmingas organizmas – augalų arba gyvūnų kenkėjai, kaip antai vabzdžiai, erkės, bakterijos, grybai, virusai ir parazitai.

DOKUMENTAS

2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1–112)

Paskesni Direktyvos 2000/29/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 29.11.2015

Top