Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akvakultūros gyvūnai ir jų produktai – sveikatos taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akvakultūros gyvūnai ir jų produktai – sveikatos taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2006/88/EB dėl sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Šia direktyva nustatoma:
  • gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi pateikiant į rinką, importuojant ir gabenant akvakultūros gyvūnus (ūkyje auginamas žuvis ir jūrinius bestuburius);
  • minimalios priemonės, skirtos geriau informuoti ir užkirsti kelią ligoms;
  • minimalios priemonės, taikomos įtariant arba patvirtinus ligos protrūkį.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalių nacionalinės institucijos privalo užtikrinti, kad kiekvienas žuvininkystės ūkis turėtų leidimus.
 • Tam, kad gautų leidimą, žuvininkystės ūkiai turi:
  • registruoti duomenis apie visų žuvų ir jūrinių bestuburių judėjimą į ūkį ir iš jo;
  • demonstruoti aukštus higienos standartus;
  • naudoti rizikos įvertinimu pagrįstą gyvūnų sveikatos priežiūros sistemą, kad galėtų nustatyti ligas ir bet kokį padidėjusį gaištamumą.
 • Nacionalinėse institucijose privalo būti laikomas naujausias ir viešai prieinamas leidimą turinčių žuvininkystės ūkių registras.
 • Teisės akte pateikiamas ligų ir joms imlių rūšių sąrašas.
 • Vežant akvakultūros gyvūnus turi būti taikomos ligų prevencijos priemonės.
 • Ūkyje auginamos žuvys ir jūriniai bestuburiai turi būti sveiki. Parduodami gyvūnai privalo turėti gyvūnų sveikatos pažymėjimą.
 • Importuotos žuvys ir jūriniai bestuburiai turi atitikti ES gyvūnų sveikatos reikalavimus. ES gali nuspręsti patikrinti jų kilmės ūkius.
 • Žuvininkystės ūkių savininkai ir veterinarijos gydytojai privalo nedelsiant atitinkamoms institucijoms pranešti apie bet kokį gaištamumo padidėjimą arba įtariamą ligą.
 • ES šalys per 24 valandas turi pranešti kitoms ES šalims ir Europos Komisijai, taip pat Norvegijai, Islandijai, Šveicarijai ir Lichtenšteinui, apie patvirtintą ligą.
 • Įtarus ligą, reikia imtis kontrolės priemonių, kaip antai laboratoriniai tyrimai ir karantino paskelbimas ūkyje.
 • Jei liga patvirtinama, institucijos:
  • oficialiai paskelbia, jog ūkis užkrėstas;
  • nustato izoliuotą plotą su apsaugos bei priežiūros zonomis;
  • draudžia išteklių atkūrimą bei žuvų ir jūrinių bestuburių judėjimą.
 • ES šalys turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kad joms būtų suteiktas ligos neapimtos šalies statusas.
 • Komisijos ekspertai, kartu su nacionaliniais atstovais, gali atlikti patikrinimus vietoje.
 • Nacionalinės institucijos, jei pageidauja, gali imtis griežtesnių priemonių.
 • Teisės aktas netaikomas žuvims arba jūriniams bestuburiams, kurie
  • naudojami dekoratyviniais tikslais,
  • yra laukiniai arba
  • skirti žuvų miltams, žuvų pašarams, žuvų taukams ar panašiems produktams gaminti.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2006 m. gruodžio 14 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2008 m. gegužės 1 d.

KONTEKSTAS

Žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltį „Akvakultūra“.

DOKUMENTAS

2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyva 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (OL L 328, 2006 11 24, p. 14–56)

Paskesni direktyvos 2006/88/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas 2008/392/EB įgyvendinantis Tarybos direktyvos 2006/88/EB nuostatas dėl internetinio informacijos puslapio, kad informaciją apie akvakultūros gamybos įmones ir leidimą turinčias perdirbimo įmones būtų galima gauti elektroninėmis priemonėmis (OL L 138, 2008 5 28, p. 12–20)

2010 m. balandžio 15 d. Komisijos sprendimas 2010/221/ES patvirtinti nacionalines akvakultūros ir laukinių vandens gyvūnų tam tikrų ligų poveikio ribojimo priemones pagal Tarybos direktyvos 2006/88/EB 43 straipsnį (OL L 98, 2010 4 20, p. 7–11). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 23.05.2016

Top