Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Žmonėms skirti gyvūninės kilmės produktai: gyvūnų sveikatos taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Žmonėms skirti gyvūninės kilmės produktai: gyvūnų sveikatos taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2002/99/EB dėl gyvūnų sveikatos taisyklių, reglamentuojančių žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Šia direktyva nustatomos bendrosios gyvūnų sveikatos taisyklės, reglamentuojančios žmonėms skirtus produktus.
 • Jos taikomos visiems gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapams ES bei importui iš kitų šalių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Nacionalinės institucijos privalo užtikrinti, kad maisto grandinės dalyviai neleistų plisti gyvūnams perduodamoms ligoms.
 • Produktai turi būti kilę iš gyvūnų, kuriems netaikomi jokie teritoriniai sveikatos apribojimai.
 • Mėsa ir jos produktai draudžiami iš tų ūkių, kuriuose skerdimo metu buvo užkrėstų arba tariamai užkrėstų gyvūnų.
 • Valgomi produktai privalo turėti veterinarijos pažymėjimą.
 • Nacionalinės institucijos atlieka oficialią gyvūnų sveikatos kontrolę. Patikrinimai paprastai nėra skelbiami.
 • Europos Komisijos ekspertai kartu su nacionalinėmis institucijomis gali atlikti patikrinimus ir auditą vietoje. Jie turi tokius pat įgaliojimus atlikti patikrinimus ir ES nepriklausančiose šalyse.
 • Jei nustatyta didelė rizika, nacionalinės institucijos privalo imtis visų reikiamų priemonių, kad apsaugotų gyvūnų sveikatą.
 • Importuojami produktai:
  • privalo atitikti ES gyvūnų sveikatos taisyklių reikalavimus;
  • gali būti kilę tik iš tų šalių, kurios įrodo, kad atitinka šiuos reikalavimus;
  • privalo turėti veterinarijos pažymėjimą.

Panaikinimas

Direktyva 2002/99/EB bus panaikinama ir pakeičiama Reglamentu (ES) 2016/429, kuris įsigalios 2021 m. balandžio 2 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2003 m. vasario 12 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2004 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

ES ėmėsi konkrečių priemonių kovodama su šiomis gyvūnų ligomis:

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Kiti gyvūniniai produktai“.

DOKUMENTAS

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2002/99/EB, nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (OL L 18, 2003 1 23, p. 11–20)

Paskesni Direktyvos 2002/99/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 24.05.2016

Top