Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mėlynojo liežuvio ligos viruso plitimo tarp galvijų ir avių Europoje prevencija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mėlynojo liežuvio ligos viruso plitimo tarp galvijų ir avių Europoje prevencija

Mėlynojo liežuvio liga* - tai virusinė liga, kuria dažniausiai serga avys. Liga gali greitai plisti, gaišindama gyvūnus arba sukeldama sutrikdymus, dėl kurių gali labai sumažėti gyvulininkystės produkcijos pelningumas.

DOKUMENTAS

2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2000/75/EB, nustatanti mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus.

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva ir jos vėlesniais pakeitimais nustatomos išsamios priemonės, skirtos kontroliuoti ir likviduoti mėlynojo liežuvio ligą, apibrėžiant procedūras, kurias reikėtų taikyti ligos protrūkio atveju.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atitinkamos Europos Sąjungos (ES) šalies kompetentingai institucijai turi būti pranešama apie patvirtintus mėlynojo liežuvio ligos atvejus arba jų įtarimą, kad būtų galima imtis priemonių.

Jei įtariamas mėlynojo liežuvio ligos atvejis, veterinarijos gydytojas taiko bandai priežiūrą, atlieka gyvūnų ir patalpų surašymą, organizuoja epidemiologinį tyrimą, įveda draudimą įvežti arba išvežti gyvūnus, apdoroja gyvūnus insekticidais ir sunaikina bet kokias skerdenas.

Jei liga patvirtinama, šios priemonės taikomos ir tiems ūkiams*, kurie yra 20 km spinduliu. Be to, apsaugos zona praplečiama mažiausiai 100 km spinduliu aplink užkrėstą ūkį, kur visus gyvūnus reikia nustatyti ir uždrausti juos išvežti iš zonos. Institucija turi įgyvendinti epidemijos priežiūros programą. Taip pat toje zonoje turi būti įgyvendinta vakcinacijos programa.

Priežiūros zona bus padidinta mažiausiai 50 km nuo apsaugos zonos, taikant tas pačias nustatymo, įvežimo bei išvežimo apribojimo ir priežiūros priemones kaip apsaugos zonoje, tačiau draudžiant vakcinaciją. Zonos gali būti padidintos arba sumažintos priklausomai nuo aplinkybių.

Vakcinas naudoti leidžiama atsižvelgiant į konkretų rizikos vertinimą ir jei Europos Komisija yra informuojama prieš vykdant tokią vakcinaciją. Kai kurios išlaidos gali būti atlygintos.

Nuo pirminės direktyvos išleidimo buvo sukurtos naujos inaktyvintos vakcinos, o jų naudojimas per ligos protrūkius 2008-2009 m. padėjo žymiai geriau kontroliuoti mėlynojo liežuvio ligą. Inaktyvintos vakcinos šiuo metu laikomos tinkamesnėmis už anksčiau naudotas gyvas vakcinas, kurios kėlė pavojų, kad virusas gali išplisti.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2000 m. gruodžio 22 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Mėlynojo liežuvio liga - neužkrečiama, uodų platinama virusinė liga, kuria serga atrajotojai, daugiausia avys. Šios ligos simptomai yra opos, šlubumas ir reprodukcijos problemos. Jokio veiksmingo gydymo nėra. Susirgę gyvūnai gali nugaišti per kelias dienas, o išgyvenę gali sveikti kelis mėnesius. Žmonėms ši liga nekelia jokios grėsmės.

*Ūkis - žemės ūkio ar kita įmonė, kurioje mėlynojo liežuvio ligai jautrios gyvūnų rūšys yra nuolat ar laikinai laikomos ar auginamos.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie mėlynojo liežuvio ligą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2000/75/EB

2000 12 22

2002 1 1

OL L 327, 2000 12 22, p. 74-83

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2008/73/EB

2008 9 3

2010 1 1

OL L 219, 2008 8 14, p. 40-54

Direktyva 2012/5/ES

2012 3 22

2012 9 23

OL L 81, 2012 3 21, p. 1-2

Direktyva 2013/20/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10, p. 234-239

Paskesni direktyvos 2000/75/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 06.08.2015

Top