Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kova su snukio ir nagų liga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kova su snukio ir nagų liga

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 2003/85/EB dėl ES snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Šia direktyva nustatomos būtiniausios kontrolės priemonės, taikytinos snukio ir nagų ligos (SNL) protrūkio atveju.
 • Ji apima prevencines priemones, skirtas didinti atitinkamų institucijų ir ūkininkavimo bendruomenės žinias bei pasirengimą. ES šalys, jei to pageidauja, gali imtis griežtesnių priemonių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Snukio ir nagų liga yra liga, apie kurią privaloma pranešti. Gyvūnų savininkai arba gyvūnus prižiūrintys asmenys ir veterinarijos gydytojai privalo pranešti apie bet kokį ligos protrūkį.
 • Kai tik gaunamas pranešimas apie įtariamą atvejį, kompetentingos institucijos privalo užtikrinti, kad:
  • būtų pradėtas ūkio stebėjimas;
  • visi ūkyje esantys gyvūnai ir jų produktai būtų surašyti;
  • jokie gyvūnai ar asmenys nepatektų ir neišvyktų iš patalpų;
  • pastatų įėjimo ir išėjimo vietos būtų dezinfekuojamos;
  • būtų nustatyta laikinoji kontrolės zona, draudžianti gyvūnų judėjimą didesnėje teritorijoje;
  • būtų nustatyta prevencinė likvidavimo programa, įskaitant gyvūnų skerdimą.
 • Kai tik patvirtinamas protrūkis, kompetentingos institucijos privalo užtikrinti, kad:
  • visi užkrėsti gyvūnai būtų užmušami vietoje;
  • skerdenos būtų palaidotos ar sudegintos;
  • gyvūnams naudoti pastatai ir transporto priemonės, taip pat, jei būtina, žmonių gyvenamos vietos ir biurai būtų dezinfekuoti;
  • visi produktai, kurie buvo išvežti iš ūkio prieš imantis kontrolės priemonių, būtų susekti ir apdoroti;
  • būtų imtasi priemonių siekiant apsaugoti nuo ligos gyvūnus netoliese esančiose laboratorijose, zoologijos soduose ir laukinės gyvūnijos parkuose;
  • visi gyvūnai skerdyklose, pasienio kontrolės postuose ir bet kuriose transporto priemonėse, kur ligos atvejis yra patvirtintas, būtų nedelsiant užmušami;
  • būtų nustatyta apsaugos zona, kurios spindulys yra ne mažesnis kaip trys kilometrai, ir priežiūros zona, kurios spindulys yra ne mažesnis kaip dešimt kilometrų;
  • šiose zonose būtų taikomos specialios priemonės, pavyzdžiui, draudžiamas produktų, gautų iš jose esančių gyvūnų, pardavimas.
 • Priežiūros zonoms taikomi apribojimai gali būti atšaukiami praėjus 15 dienų nuo paskutinio užkrėsto gyvūno užmušimo ir pašalinimo. Priežiūros zonų terminas yra 30 dienų.
 • Specialios taisyklės taikomos vakcinų nuo snukio ir nagų ligos naudojimui, gamybai ir pardavimui.
 • Nacionalinės institucijos griežtai kontroliuoja laboratorijas, kurios dirba su gyvu SNL virusu. Jos paskiria vieną nacionalinį / pagrindinį kontrolės centrą.
 • Nacionalinės institucijos sudaro nenumatytų atvejų planus, kurie įgyvendinami įvykus ligos protrūkiui. Jos taip pat gali vykdyti pavojaus realiuoju laiku pratybas.

Panaikinimas

Tarybos direktyva 2003/85/EB panaikinama Reglamentu (ES) 2016/429, kuris įsigalios 2021 m. balandžio 21 d.

KONTEKSTAS

SNL yra labai užkrečiama. Ja suserga naminiai ir laukiniai poranagiai gyvūnai, kaip antai karvės, tačiau liga gali užsikrėsti ir tam tikros kitos rūšys (pvz., buivolai ir bizonai).

Paskutinė epidemija buvo kilusi 2001 m. Jungtinėje Karalystėje. Jos metu nukentėjo daugiau nei 2 000 ūkių. Tai sukėlė didžiulių sunkumų kaimo bendruomenėms, o visuomenė sunerimo dėl jautienos saugumo.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2003 m. lapkričio 22 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2004 m. birželio 30 d.

KONTEKSTAS

Europos Komisijos interneto svetainės skiltis „Snukio ir nagų liga“.

DOKUMENTAS

2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinanti Direktyvą 85/511/EEB, Sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/46/EEB (OL L 306, 2003 11 22, p. 1–87)

Paskesni Direktyvos 2003/85/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2007/18/EB, patvirtinantis nepaprastosios padėties planus, skirtus kontroliuoti snukio ir nagų ligą pagal Tarybos direktyvą 2003/85/EB (OL L 7, 2007 1 12, p. 36–37)

1991 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas 91/666/EEB dėl Bendrijos vakcinų nuo snukio ir nagų ligos rezervų įsteigimo (OL L 368, 1991 12 31, p. 21–25) Žr. konsoliduotą versiją.

2001 m. sausio 18 d. Komisijos sprendimas 2001/75/EB dėl snukio ir nagų ligos vakcinų ir mėlynojo liežuvio ligos vakcinų saugumo ir stiprumo tikrinimo (OL L 26, 2001 1 27, p. 38–39)

2009 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimas 2009/486/EB dėl snukio ir nagų ligos viruso antigenų pirkimo (OL L 160, 2009 6 23, p. 27–28)

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1–208)

paskutinis atnaujinimas 24.05.2016

Top