Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pesticidai Europos Sąjungoje – tausiojo jų naudojimo užtikrinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pesticidai Europos Sąjungoje – tausiojo jų naudojimo užtikrinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/128/EB – ES veiksmai siekiant tausiojo pesticidų naudojimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Joje nustatomos taisyklės dėl tausiojo pesticidų naudojimo mažinant riziką žmonių sveikatai ir aplinkai.
 • Ja skatinama naudoti integruotąją kenkėjų kontrolę ir skirtingus metodus, pavyzdžiui, ne cheminių priemonių alternatyvas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys turi:
  • priimti nacionalinius planus, siekdamos nustatyti uždavinius, tikslus, priemones ir tvarkaraščius, siekiant sumažinti pesticidų naudojimo keliamą grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai;
  • užtikrinti, kad visiems profesionaliems naudotojams, platintojams ir konsultantams būtų prieinamas tinkamas mokymas;
  • informuoti visuomenę ir skatinti informuotumo didinimo programas apie galimą dėl pesticidų naudojimo kylančią grėsmę;
  • reikalauti, kad būtų reguliariai atliekama pesticidų purškimo techninė apžiūra (bent kartą iki 2016 m., tada kas 5 metus iki 2020 m. ir kas 3 metus po to);
  • uždrausti purškimą iš oro;
  • apsaugoti vandenį, ypač geriamąjį, nuo pesticidų poveikio;
  • užtikrinti, kad pesticidų naudojimas būtų sumažintas arba uždraustas kai kuriose vietose, pavyzdžiui, viešuosiuose parkuose, žaidimų aikštelėse, sporto aikštynuose arba šalia sveikatos priežiūros įstaigų;
  • reikalauti, kad profesionalūs naudotojai laikytųsi atsargumo priemonių tvarkydami ir saugodami pesticidus bei apdorodami jų pakuotes ir likučius;
  • imtis visų būtinų priemonių skatinti kenkėjų kiekį kontroliuoti naudojant mažai pesticidų.
 • Teisės aktai nedraudžia ES šalims apriboti arba uždrausti naudoti pesticidus tam tikromis sąlygomis arba tam tikrose teritorijose.
 • Iki 2012 m. gruodžio 14 d. ES šalys turi pateikti Europos Komisijai ir kitoms ES šalims savo nacionalinius planus.
 • Iki 2014 m. gruodžio 14 d. Komisija turi Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą dėl nacionalinių planų.
 • Iki 2018 m. gruodžio 14 d. Komisija turi Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą apie pažangą, kurią ES šalys atliko įgyvendindamos nacionalinius tikslus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2009 m. lapkričio 25 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 14 d.

KONTEKSTAS

Taususis pesticidų naudojimas

DOKUMENTAS

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL L 309, 2009 11 24, p. 71–86)

Paskesni Direktyvos 2009/128/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 11.04.2016

Top