Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Geresnis aplinkosauginis veiksmingumas: Europos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Geresnis aplinkosauginis veiksmingumas: Europos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)

Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS) siekiama paskatinti įmones ir kitas organizacijas nuolat gerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą. Ši sistema yra prieinama bet kokiai organizacijai ES viduje ar už jos ribų. Ji apima visus ūkio bei paslaugų sektorius ir yra taikoma visame pasaulyje.

DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB.

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatoma savanoriška EMAS - aukščiausios klasės aplinkosaugos vadybos priemonė, skirta vertinti bei gerinti aplinkosauginį veiksmingumą ir teikti ataskaitas apie jį.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Organizacija, norėdama būti registruota EMAS, turi:

  • atlikti visų savo veiklos, gaminių ir paslaugų aplinkosaugos aspektų analizę;
  • nustatyti aplinkosaugos politiką, apimančią įsipareigojimą laikytis visų taikytinų teisės aktų ir nuolat siekti gerinimo;
  • parengti programą, kurioje pateikiama informacija apie konkrečius aplinkosaugos tikslus ir užduotis;
  • nustatyti veiksmingą vadybos sistemą, kuri padėtų siekti aplinkosaugos politikos ir užtikrintų nuolatinį gerinimą;
  • atlikti aplinkosaugos auditą, įvertinant esamą vadybos sistemą ir kaip laikomasi savo politikos bei programos;
  • pateikti savo veiklos aplinkosaugos ataskaitą pagal tikslus ir būsimus veiksmus.

Aplinkosaugos analizę, vadybos sistemą, audito procedūrą ir ataskaitą turi patvirtinti akredituotasis aplinkosaugos vertintojas.

Patvirtinta ataskaita yra užregistruojama ir viešai skelbiama.

Organizacija, kuri sėkmingai įgyvendina visus šiuos etapus, gali naudoti EMAS logotipą ant savo firminių blankų ir gaminių, taip pat savo veiklai ir paslaugoms, taip parodydama savo įsipareigojimą gerinti aplinkosauginį veiksmingumą.

KONTEKSTAS

EMAS padeda registruotoms organizacijoms gerinti savo veiksmingumą, sutaupyti lėšų ir užtikrinti teigiamą viešąjį įvaizdį. Iki 2015 m. vidurio užregistruota virš 4 000 organizacijų ir apie 7 500 vietų visame pasaulyje. Tarp EMAS naudotojų yra tarptautinių bendrovių, mažesnių įmonių ir viešųjų institucijų.

Europos Komisija naudoja EMAS tam, kad sumažintų savo veiklos poveikį aplinkai. Visų pirma ji stengiasi efektyviau naudoti gamtos išteklius, mažinti išmetamą CO2 kiekį, užtikrinti atliekų prevenciją, perdirbimą ir pakartotinį naudojimą, taikyti žaliuosius viešuosius pirkimus ir skatinti tvarų judumą.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie EMAS.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009

2010 1 11

-

OL L 342, 2009 12 22, p. 1-45

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 517/2013

2013 7 1

-

OL L 158, 2013 6 10, p. 1-71

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimas 2013/131/ES, kuriuo paskelbiamas naudojimo vadovas, jame išdėstant veiksmus, reikalingus siekiant dalyvauti Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (OL L 76, 2013 3 19, p. 1-39).

paskutinis atnaujinimas 19.06.2015

Top