Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Benzino garų grąžinimas degalinėse dėl švaresnio oro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Benzino garų grąžinimas degalinėse dėl švaresnio oro

Benzino garai, kurie išsiskiria variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų, kenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai. 2009 m. priėmusi atitinkamą direktyvą Europos Sąjunga (ES) siekia sugrąžinti benzino garus.

DOKUMENTAS

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/126/EB dėl II pakopos benzino garų grąžinimo degalinėse variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų

SANTRAUKA

Benzino garai, kurie išsiskiria variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų, kenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai. 2009 m. priėmusi atitinkamą direktyvą Europos Sąjunga (ES) siekia sugrąžinti benzino garus.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva užtikrinamas kenksmingų benzino garų, kurie kitaip būtų išmesti į atmosferą variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų degalinėse, grąžinimas. Daugelio ES degalinių benzino išdavimo įtaisuose turės būti įrengta garų grąžinimo sistema.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Ši direktyva taikoma naujoms ir iš esmės modernizuotoms degalinėms, kurių apyvarta viršija 500 m3 benzino per metus, ir po gyvenamosiomis patalpomis esančioms degalinėms, kurių apyvarta viršija 100 m3 benzino per metus. Šios degalinės privalo įdiegti II pakopos benzino garų grąžinimo (BGG) sistemas.
  • Didelės degalinės, kurių metinė apyvarta viršija 3 000 m3, privalo įdiegti BGG sistemas iki 2018 m.
  • BGG įranga turi būti patvirtinta paties gamintojo pagal atitinkamus techninius standartus, o garų sugaudymo veiksmingumas turi būti 85 % arba didesnis.
  • BGG įrangos veiksmingumas privalo būti tikrinamas kartą per metus arba kartą per trejus metus, jeigu degalinėje įdiegta automatinė stebėsenos įranga.
  • Degalinės, kuriose įdiegta BGG įranga, privalo informuoti vartotojus apie šią įrangą ženklu, lipduku arba kitokiu nurodymu ant benzino išdavimo įtaiso arba prie jo.
  • Bandymo metodai ir standartai, naudojami BGG sistemų veiksmingumui nustatyti, yra suderinti pagal direktyvą 2014/99/ES.

KONTEKSTAS

Benzinas yra kompleksinis mišinys iš lakiųjų organinių junginių, kurie išsiskiria į orą ir prisideda prie taršos problemų, kaip antai pernelyg didelio toksinio benzeno lygio aplinkos ore ir fotocheminio ozono (oro teršalo, sukeliančio kvėpavimo ligas, pavyzdžiui, astmą) susidarymo. Be to, ozonas yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie benzino saugojimą ir tiekimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/126/EB

2009 10 31

2012 1 1

OL L 285, 2009 10 31, p. 36-39

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2014/99/ES

2014 11 12

2016 5 12

OL L 304, 2014 10 23, p. 89-90

paskutinis atnaujinimas 11.08.2015

Top