Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Šiltnamio efektą sukeliančios dujos: iki 2020 m. išmetamo teršalų kiekio sumažinimas 20 % ar daugiau

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos: iki 2020 m. išmetamo teršalų kiekio sumažinimas 20 % ar daugiau

Išplitusi ekonomikos krizė atsiliepė 2008 m. ES nusistatytiems tikslams iki 2020 m. 20 % sumažinti išmetą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tai mažina tikslo, kaip Europos ekonomikos modernizavimo ir jos konkurencijos didinimo varomosios jėgos, poveikį ir gali turėti pasekmių ES pereinant prie 30 % tikslo, siekiant prisidėti prie pasaulinių pastangų.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Galimybių sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20 % analizė ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas“ (KOM(2010) 265 galutinis, 2010 5 26).

SANTRAUKA

Išplitusi ekonomikos krizė atsiliepė 2008 m. ES nusistatytiems tikslams iki 2020 m. 20 % sumažinti išmetą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tai mažina tikslo, kaip Europos ekonomikos modernizavimo ir jos konkurencijos didinimo varomosios jėgos, poveikį ir gali turėti pasekmių ES pereinant prie 30 % tikslo, siekiant prisidėti prie pasaulinių pastangų.

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikate analizuojamos ES galimybės pereiti nuo esamo 20 % tikslo prie ambicingesnio 30 % tikslo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Absoliučiosios 20 % tikslo pasiekimo išlaidos sumažėjo. 2008 m. įvertinta, kad jos sudarys 70 mlrd. EUR per metus. 2010 m. jos sumažėjo iki 48 mlrd. EUR.
  • Pažanga siekiant iki 2020 m. išmetamą teršalų kiekį sumažinti 20 %, kaip sutarta 2008 m., nėra pakankama, kad būtų pasiektas ilgesnės trukmės tikslas iki 2050 m. kuo efektyviau sumažinti išmetamą teršalų kiekį 80-95 %. Dėl to ES pastangos po 2020 m. galėtų apsunkti ir pabrangti.
  • 30 % tikslą galima pasiekti įvairiais būdais. Siūloma:
  • Vertinama, kad visos 30 % tikslo įgyvendinimo išlaidos, įskaitant 20 % tikslo įgyvendinimo išlaidas, sudarys 81 mlrd. EUR arba 0,54 % ES bendrojo vidaus produkto.
  • 30 % tikslo įgyvendinimas paskatintų technologines inovacijas. Tai padidintų Europos pramonės konkurencingumą ir pagerintų oro kokybę, taip suteikiant papildomos naudos sveikatai.
  • Yra keletas būdų, kaip neleisti vidaus gamintojams, išmetantiems šiltnamio efektą sukeliančias dujas, perkelti savo veiklos už ES ribų (anglies dioksido nutekėjimas), kur taikomi ne tokie griežti standartai. Tarp siūlomų priemonių yra energijai imlioms pramonės šakoms teikti nemokamus ATLPS leidimus ir skatinti kitas šalis imtis priemonių, skirtų mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

paskutinis atnaujinimas 26.03.2015

Top