Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ekologinio projektavimo reikalavimai energiją vartojantiems prietaisams

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ekologinio projektavimo reikalavimai energiją vartojantiems prietaisams

ES masto teisinės metodikos, skirtos su energija susijusių gaminių ekologiniam projektavimui*, sukūrimas yra veiksminga ir nuosekli priemonė, leidžianti išvengti dubliavimo ar skirtumų su savanoriškomis ar reguliuojamomis nacionalinėmis iniciatyvomis.

DOKUMENTAS

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą.

SANTRAUKA

ES masto teisinės metodikos, skirtos su energija susijusių gaminių ekologiniam projektavimui*, sukūrimas yra veiksminga ir nuosekli priemonė, leidžianti išvengti dubliavimo ar skirtumų su savanoriškomis ar reguliuojamomis nacionalinėmis iniciatyvomis.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įtvirtinama ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistema. Šiuos reikalavimus turi atitikti su energija susiję gaminiai, kad juos būtų galima naudoti arba jais prekiauti ES. Direktyva netaikoma keleivinio ar krovininio transporto priemonėms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Ekologinio projektavimo reikalavimai apima visus gaminio būvio tarpsnius: nuo žaliavų, gamybos, pakavimo ir platinimo iki diegimo, priežiūros, naudojimo ir būvio ciklo pabaigos.
 • Kiekvieno šio tarpsnio metu ES šalių paskirtos įstaigos vertina įvairius aplinkosaugos aspektus, pavyzdžiui, medžiagas ir suvartotą energijos kiekį, numatomą teršalų ir atliekų kiekį, galimybes pakartotinai naudoti, perdirbti ir gaminti iš atliekų.
 • Gamintojai turi sukurti savo gaminių ekologinį profilį* ir naudoti jį svarstydami alternatyvias projektavimo galimybes.
 • Reikalavimus atitinkantys gaminiai pažymimi CE ženklu. Jais galima prekiauti visoje ES.

Direktyva 2012/27/ES iš dalies pakeitė 2009 m. teisės aktą siekiant toliau skatinti energijos vartojimo efektyvumą*. Ja reikalaujama, kad nacionalinės institucijos:

 • nustatytų nacionalinį orientacinį energijos vartojimo efektyvumo tikslą;
 • patvirtintų ilgalaikę gyvenamųjų ir komercinių pastatų renovavimo strategiją;
 • nuo 2014 m. sausio 1 d. renovuotų 3 % bendro vyriausybei priklausančių pastatų patalpų ploto;
 • nustatytų energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemas, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. galutiniai vartotojai kasmet sutaupytų 1,5 % energijos*;
 • nuo 2016 m. vykdytų nepriklausomus energijos vartojimo auditus didelėse įmonėse;
 • užtikrintų, kad vartotojams sąskaitos būtų pateikiamos pagal faktinį energijos suvartojimą bent kartą per metus;
 • ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. informuotų Komisiją apie efektyvios kogeneracijos* ir centralizuoto šilumos bei vėsumos tiekimo galimybes.

Taip pat žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Ekologinis projektavimas - aplinkosaugos aspektų integravimas į gaminio projektą siekiant pagerinti gaminio aplinkosauginį veiksmingumą per visą gaminio būvio ciklą.

*Ekologinis profilis - sąnaudų ir išeigos (pvz., medžiagų, emisijų ir atliekų), susijusių su gaminiu per jo būvio ciklą ir turinčių pastebimą poveikį aplinkai, aprašas. Šios sąnaudos ir išeigos yra išreikštos fizikiniais kiekiais, kuriuos galima išmatuoti.

*Energijos vartojimo efektyvumas yra tuomet, kai suvartojama mažiau energijos teikiant tokią pačią paslaugą. Tokių gaminių pavydžiai galėtų būti energiją taupantys šaldytuvai ir skalbimo mašinos.

*Energijos taupymas - paslaugos sumažinimas arba atsisakymas taupant energiją, pavyzdžiui, išjungiant šviesą.

*Kogeneracija - vienu metu vykstanti elektros energijos ir šilumos, kurios abi naudojamos, gamyba.

*Centralizuotas šilumos tiekimas - šilumos tiekimo tinklas, leidžiantis sulaikyti energiją, kuri dažnai iššvaistoma elektros energijos gamybos ar pramoniniuose procesuose, ir ją pristatyti į naudojimo vietą.

*Centralizuotas vėsumos tiekimas - centralizuota vėsumos energijos gamyba ir paskirstymas. Centralizuotame vėsumos tiekimo tinkle pumpuojamas šaltas vanduo yra naudojamas vėdinimo sistemose cirkuliuojančiam orui atvėsinti. Tuomet vanduo yra grąžinamas į gamybos įrenginį, kur jis vėl atvėsinamas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/125/EB

2009 11 20

2010 11 20

OL L 285, 2009 10 31, p. 10-35

Iš dalies keičiantis aktas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2012/27/ES

2012 12 4

2014 6 5

OL L 315, 2012 11 14, p. 1-56

paskutinis atnaujinimas 25.08.2015

Top