Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Privalomosios naftos atsargos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Privalomosios naftos atsargos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/119/EB, įpareigojanti ES šalis išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva siekiama užtikrinti naftos tiekimo saugumą Europos Sąjungoje (ES), įpareigojant vyriausybes išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas.
 • Ja nustatoma tvarka rimtoms tiekimo problemoms spręsti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys turi:
  • išlaikyti bendrą naftos atsargų kiekį, kuris sudarytų ne mažiau kaip 90 dienų vidutinio dienos grynojo importo arba 61 dieną suvartojimo, priklausomai nuo to, kuris kiekis yra didesnis;
  • užtikrinti, kad atsargos būtų turimos ir prieinamos ekstremaliu atveju;
  • vesti nuolat atnaujinamą saugomų privalomųjų atsargų registrą ir ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 25 d. pateikti duomenis Europos Komisijai;
  • vesti nuolat atnaujinamą specialiųjų atsargų, kaip antai automobilinio ar aviacinio benzino, saugomų jų teritorijoje, registrą ir Komisijos prašymu pateikti jai duomenis per 15 dienų;
  • pateikti Komisijai jų teritorijoje saugomų komercinių atsargų kiekių mėnesinę suvestinę;
  • parengti nenumatytų atvejų planus, kad rimto tiekimo sutrikimo atveju būtų greitai ir veiksmingai leista naudoti visas privalomąsias atsargas ar jų dalį;
  • leisti įmonėms ir kitiems juridiniams asmenims, kurie yra įpareigoti laikyti naftos atsargas, perleisti dalį šių įsipareigojimų tam tikromis sąlygomis.
 • ES šalys gali įsteigti centrines saugyklas, kurios gali įsigyti, išlaikyti ir parduoti naftos atsargas šios direktyvos tikslais.
 • Importo ir suvartojimo kiekiai, į kuriuos atsižvelgiama skaičiuojant privalomųjų atsargų kiekį, yra grindžiami praėjusių metų duomenimis.
 • Konsultacinė naftos ir naftos produktų koordinavimo grupė padeda Komisijai analizuoti naftos tiekimo saugumo ES padėtį.
 • Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis institucijomis, gali atlikti šalių pasirengimo ekstremalioms situacijoms procedūrų peržiūras.
 • Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija turėjo peržiūrėti šios direktyvos įgyvendinimą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ji taikoma nuo 2009 m. spalio 29 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. rugsėjo 14 d. Tarybos direktyva 2009/119/EB, kuria valstybės narės įpareigojamos išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas (OL L 265, 2009 10 9, p. 9–23)

paskutinis atnaujinimas 13.03.2017

Top