Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro monetų leidimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro monetų leidimas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

KOKS ŠIŲ REGLAMENTŲ TIKSLAS?

 • Reglamentu (ES) Nr. 651/2012 apibrėžiamos euro monetų rūšys ir nustatomos sąlygos, kurių reikia laikytis leidžiant monetas.
 • Reglamentu (ES) Nr. 729/2014 išdėstomi euro monetų techniniai reikalavimai ir pateikiamos bendrosios taisyklės dėl jų dizaino, įskaitant dizaino patvirtinimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Reglamentu (ES) Nr. 651/2012 pareiškiama, kad:
  • euro zonos šalių (šalių, kurių valiuta yra euras) vyriausybės gali išleisti apyvartines monetas* ir kolekcines*monetas;
  • apyvartinės monetos yra pateikiamos rinkai nominaliąja verte, išskyrus ne daugiau kaip 5 % monetų, kurių vertė gali būti didesnė dėl ypatingos kokybės arba pakuotės;
  • nacionalinės proginės* monetos
   • gali būti išleidžiamos tik du kartus per metus (išskyrus atvejus, kai išleidžiamos visų euro zonos šalių bendro dizaino monetos);
   • išleistų monetų skaičius negali viršyti vienos iš dviejų galimų ribų, priklausomai nuo to, kuri didesnė, kaip visų apyvartoje esančių 2 eurų nominalo monetų procentinė dalis;
  • kolekcinės monetos:
   • yra teisėta mokėjimo priemonė* tik ją išleidusioje euro zonos šalyje;
   • turi reikšmingai skirtis nuo apyvartinių monetų nominaliąja verte, atvaizdu ir bent dviem iš šių požymių: spalva, skersmeniu ir svoriu;
  • euro zonos šalių vyriausybės prieš sunaikindamos sugadintas euro monetas, turėtų pasikonsultuoti viena su kita;
  • Komisija atlieka 1 ir 2 euro centų monetų leidimo poveikio vertinimą, kuriame atsižvelgiama į faktines tų monetų leidimo išlaidas ir į jų vertę bei teikiamą naudą.
 • Pagal Reglamentą (ES) Nr. 729/2014:
  • yra aštuonios euro monetos (1, 2, 5, 10, 20 ir 50 centų bei 1 ir 2 eurai);
  • kiekviena moneta turi savitą nacionalinę ir bendrą europinę pusę;
  • nacionalinėje pusėje:
   • turi būti 12 žvaigždučių, juosiančių visą nacionalinį dizainą, juosta;
   • dizainas gali būti keičiamas tik kas 15 metų, išskyrus atvejus, kai pasikeičia valstybės vadovas;
   • neturi būti nurodyta monetos vertė, išskyrus atvejus, kai naudojama skirtinga abėcėlė;
   • šio reglamento privaloma laikytis ne vėliau kaip nuo 2062 m. birželio 20 d.;
  • proginės monetos:
   • jų nominalioji vertė gali būti tik 2 eurai;
   • jų nacionalinis dizainas skiriasi nuo paprastų* 2 eurų nominalo monetų;
   • jos skirtos tik didelės nacionalinės ar europinės svarbos dalykams paminėti;
   • jos skirtos tik didžiausios europinės svarbos dalykams paminėti, jei išleidžiamos bendrai visoje euro zonoje;
  • euro zonos šalys turi informuoti viena kitą ir Komisiją apie bet kokius siūlomus nacionalinio dizaino pakeitimus ir kreiptis dėl patvirtinimo procedūros. Prieštaravimą gali pareikšti:
   • vyriausybė, jeigu mano, kad tas dizaino projektas gali sukelti neigiamą jos piliečių reakciją;
   • Komisija, jeigu mano, kad dizaino projektu nesilaikoma šiuo reglamentu nustatytų techninių reikalavimų.

NUO KADA TAIKOMI ŠIE REGLAMENTAI?

 • Reglamentas (ES) Nr. 651/2012 taikomas nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d.
 • Reglamentu (ES) Nr. 729/2014 konsoliduojamos ankstesnės taisyklės dėl monetų, kurios buvo nustatytos 2002 m. įvedus eurą Reglamentu (EB) Nr. 975/98 ir jo vėlesniais pakeitimais. Jis taikomas nuo 2014 m. liepos 22 d.
 • Abiejuose reglamentuose integruoti Komisijos rekomendacijos 2009/23/EB elementai dėl apyvartinių euro monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių.

KONTEKSTAS

 • Euro monetos plačiai naudojamos nuo 2002 m. Aštuoni nominalai skiriasi dydžiu, spalva ir storiu, priklausomai nuo jų vertės ir sukurti taip, kad juos suklastoti būtų ypač sudėtinga.
 • Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Apyvartinės monetos: plačiosios visuomenės naudojimui skirtos monetos, kurios yra teisėta mokėjimo priemonė visose euro zonos šalyse.

Kolekcinės monetos: monetos, kurios nėra skirtos apyvartai, ir kurios yra teisėta mokėjimo priemonė tik toje euro zonos šalyje, kurioje yra išleistos.

Proginės monetos: dviejų eurų vertės apyvartinės monetos, skirtos konkrečiam nacionalinės arba europinės svarbos dalykui paminėti.

Teisėta mokėjimo priemonė: monetos arba banknotai, kurie privalo būti priimami šalyje skolai sumokėti.

Paprastos monetos: apyvartinės monetos, išskyrus progines monetas.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 651/2012 dėl euro monetų leidimo (OL L 201, 2012 7 27, p. 135–137)

2014 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 729/2014 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (nauja redakcija) (OL L 194, 2014 7 2, p. 1–7)

paskutinis atnaujinimas 04.04.2017

Top