Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro įvedimo sąlygos (konvergencijos kriterijai)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euro įvedimo sąlygos (konvergencijos kriterijai)

 

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS PROTOKOLAS (NR. 13) DĖL KONVERGENCIJOS KRITERIJŲ?

Protokole nustatomos keturios ekonominės ir finansinės sąlygos, vadinamieji konvergencijos kriterijai, kurias ES šalys, neturinčios euro, turi įvykdyti, kad joms būtų leista įsivesti bendrą valiutą. Jame taip pat nustatoma pritarimo jų narystei tvarka.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Prie euro zonos norinti prisijungti šalis turi atitikti keturias sąlygas:

kainų stabilumas. Infliacijos lygis per vienerius metus negali daugiau kaip 1,5 % viršyti trijų euro zonos šalių, kuriose infliacijos lygis yra žemiausias, infliacijos vidurkio. Šis kriterijus skirtas pademonstruoti, kad infliacija yra valdoma;

valstybės finansai. Reikia užtikrinti, kad valstybės finansai yra patikimi ir tvarūs. To siekiama apribojant skolinimąsi bei valstybės įsiskolinimą ir vengiant perviršinio deficito. Deficitas negali būti didesnis kaip 3 %, o skola – didesnė kaip 60 % nacionalinio BVP;

valiutos kurso stabilumas. Bent dvejus metus reikia vengti didelių valiutos kurso svyravimų, dalyvaujant sistemoje (vadinamajame valiutos kurso mechanizme), kuri taikoma euro zonai priklausančių ir nepriklausančių šalių valiutų kursams. Visų pirma šalis negali būti nuvertinusi savo valiutos;

palūkanų normų konvergencija. Šalies ilgalaikių palūkanų norma neturi viršyti trijų euro zonos šalių, kuriose kainos yra stabiliausios, palūkanų normos daugiau kaip 2 procentiniais punktais.

Kiti pagrindiniai aspektai

Kas dvejus metus arba esant euro zonai nepriklausančios šalies prašymui Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas įvertinta šalių, norinčių įsivesti bendrą valiutą, pažangą siekiant konvergencijos kriterijų. Vertinimai yra skelbiami konvergencijos ataskaitose.

ES šalių vyriausybės, atsižvelgdamos į Komisijos pasiūlymą, sprendžia, ar šalis yra pasirengusi įsivesti eurą. Sprendimas priimamas pasikonsultavus su Europos Parlamentu ir atsižvelgiant į rekomendaciją, dėl kurios bendrą valiutą turinčios šalys sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

KONTEKSTAS

Konvergencijos kriterijų teisinį pagrindą sudaro Sutarties dėl Europos Sąjungos (ES) veikimo 140 straipsnis. Jiems taikomas prie ES steigimo sutarčių pridėtas Protokolas Nr. 13.

paskutinis atnaujinimas 02.12.2015

Top