Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vartojimo kredito sutartys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vartojimo kredito sutartys

Kredito rinkai vystantis Europos Sąjungoje būtina stiprinti vartotojų teises. Nacionalinių nuostatų suderinimas taip pat turi sudaryti sąlygas skatinti tarpvalstybinių kreditų suteikimą.

DOKUMENTAS

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB

SANTRAUKA

Kredito rinkai vystantis Europos Sąjungoje būtina stiprinti vartotojų teises. Nacionalinių nuostatų suderinimas taip pat turi sudaryti sąlygas skatinti tarpvalstybinių kreditų suteikimą.

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva suderinamos Europos Sąjungos šalių teisinės, norminės ir administracinės nuostatos dėl kreditų suteikimo vartotojams, kad jie galėtų sumokėti už prekes ir paslaugas (atostogas, prekes, naują automobilį ir pan.). Tai atvers Europos vartojimo paskolų rinką ir tuo pačiu padidins sutarčių sąlygų skaidrumą bei vartotojų apsaugos lygį.

Tačiau ši direktyva netaikoma kredito sutartims:

 • kurios užtikrintos hipoteka ir yra reglamentuojamos direktyva 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto;
 • kurių tikslas - įgyti žemės arba nuosavybės, kuriai taikoma direktyva 2014/17/ES;
 • kai bendra suteikiamo kredito suma yra mažesnė nei 200 EUR arba didesnė nei 75 000 EUR. Ne vėliau kaip 2016 m. kovo 21 d. (diena, iki kurios reikia perkelti direktyvą 2014/17/ES) direktyva turi būti pradėta taikyti negarantuotoms kredito sutartimis, kurios skirtos gyvenamosios paskirties nekilnojamam turtui renovuoti ir yra didesnės nei 75 000 EUR.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kredito reklamoje, kurioje nurodomi bet kokie skaičiai, susiję su kredito kaina (pavyzdžiui, palūkanų norma), turi būti pateikiama tipinė informacija tipiniame pavyzdyje. Be kitų dalykų, turi būti nurodoma:

 • palūkanų norma ir kredito kaina;
 • kredito suma;
 • bendros kredito kainos metinė norma (BKKMN), kuri procentine išraiška nurodo visas privalomas išlaidas, patiriamas gaunant kreditą (paskolos palūkanų norma, administravimo mokesčiai, privalomojo draudimo įmokos, laidavimo mokesčiai).

Prieš sudarant sutartį kreditorius turi per priimtiną laiką pateikti suprantamą informaciją apie esmines kredito savybes. Be kitų dalykų, pateikiama informacija apie:

 • kredito sutarties trukmę;
 • bendrą kredito sumą;
 • kredito palūkanų normą ir jai taikomas sąlygas;
 • bendros kredito kainos metinę normą;
 • mokėjimų sumą, skaičių ir periodiškumą;
 • mokesčius, susijusius su sutartimi;
 • mokėjimų vėlavimo ir įsipareigojimų nevykdymo pasekmes.

Vartotojai turėtų gauti informaciją standartizuota forma.

Kredito sutartyje taip pat turi būti pateikta panaši informacija panašia forma.

Kreditoriai turi:

 • pateikti pakankamai paaiškinimų vartotojui, kad vartotojas galėtų pasirinkti kredito sutartį, kuri atitinka jo poreikius ir finansinę padėtį;
 • įvertinti savo klientų mokumą prieš pasirašant sutartį ir informuoti juos, jeigu jų paraiška gauti kreditą atmetama remiantis patikrinimu kreditų duomenų bazėje.

Vartotojai:

 • turi teisę per 14 dienų atsisakyti kredito sutarties, nenurodydami priežasties;
 • turi teisę bet kuriuo metu anksčiau grąžinti kreditą su sąlyga, kad kreditorius gauna teisingą ir objektyviai pagrįstą kompensaciją.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2008 m. birželio 11 d., ir turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2010 m. birželio 11 d.

Papildoma informacija pateikiama Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie vartotojų teises.

Taip pat žr. papildomą informaciją apie vartojimo paskolų direktyvą ir kitus klausimus, susijusius su direktyva bei jos įgyvendinimu.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2008/48/EB

2008 6 11

2010 6 11

OL L 133, 2008 5 22, p. 66-92

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2014/17/ES

2014 3 20

2016 3 21

OL L 60, 2014 2 28, p. 34-85

paskutinis atnaujinimas 05.01.2015

Top