Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rūkymo prevencija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rūkymo prevencija

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos rekomendacija dėl rūkymo prevencijos ir tabako kontrolės sugriežtinimo iniciatyvų

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI REKOMENDACIJA?

Šia rekomendacija ES šalys raginamos taikyti įvairias teisėkūros ir (arba) kitas priemones, skirtas atgrasyti žmones, visų pirma jaunimą, nuo rūkymo. Viena iš tokių priemonių – tabako pardavimo, reklamos ir rėmimo kontrolė.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Siekiant užkirsti kelią tabako pardavimui vaikams ir paaugliams, ES šalys raginamos:
  • pareikalauti, kad tabako gaminius parduodantys asmenys tikrintų, ar jų pirkėjai nėra nepilnamečiai;
  • užtikrinti, kad parduotuvėse tabako gaminiai nebūtų parduodami savitarnos skyriuje;
  • apriboti nepilnamečių galimybes naudotis cigarečių pardavimo automatais;
  • apriboti tabako gaminių pardavimą suaugusiesiems nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, internetu;
  • uždrausti vaikams skirtų saldumynų ir žaidimų, kurie yra panašūs į tabako gaminius, pardavimą;
  • uždrausti cigarečių pardavimą po vieną arba pakeliais, kuriuose yra mažiau kaip 19 vienetų.
 • Siekiant pažaboti tabako reklamą ir pardavimo skatinimo veiklą, ES šalys raginamos uždrausti naudoti:
  • tabako prekių ženklus ant ne tabako gaminių ir paslaugų;
  • reklaminius gaminius, kaip antai pelenines, žiebtuvėlius, skėčius nuo saulės ir tabako mėginius;
  • nuolaidas, nemokamas dovanas, priemokas ar galimybę dalyvauti su tabaku susijusiuose reklaminiuose žaidimuose ar konkursuose;
  • reklaminius skydus, plakatus ir kitas vidaus bei lauko reklamos priemones tabako ar susijusių gaminių reklamai;
  • tabako ir susijusių gaminių reklamą kino teatruose;
  • kitas tiesiogines ar netiesiogines tabako gaminių reklamos ir rėmimo formas.
 • ES šalys taip pat raginamos:
  • pareikalauti, kad gamintojai, importuotojai ir stambūs prekybininkai informuotų jas apie reklamai, rinkodarai, rėmimui ir akcijoms išleidžiamas lėšas;
  • kovoti su pasyvaus rūkimo poveikiu uždarose darbo vietose, uždarose viešosiose vietose ir viešajame transporte. Pirmenybė turėtų būti teikiama švietimo bei sveikatos priežiūros įstaigoms ir vaikų centrams;
  • toliau tobulinti kovos su rūkymu strategijas, visų pirma per sveikatos ugdymą;
  • įtraukti jaunimą į kovos su rūkymu veiklą;
  • naudoti kainodaros politiką tabako vartojimui mažinti;
  • užtikrinti nustatytų priemonių įgyvendinimą;
  • kas dvejus metus informuoti Europos Komisiją apie įgyvendintas priemones.
 • Komisija raginama:
  • stebėti ir vertinti įgyvendinamas priemones;
  • parengti ataskaitą per vienerius metus nuo nacionalinių duomenų gavimo;
  • svarstyti, ar reikia imtis tolesnių veiksmų.
 • Komisija ėmėsi įvairių rūkymo prevencijai skatinti skirtų iniciatyvų, įskaitant kampanijas, kaip antai „Exrūkaliai nenugalimi“, ir tabako gamintojams skiriamų dotacijų mažinimą.
 • 2003 m. priimtu (Direktyva 2003/33/EB) ir 2014 m. pakeistu privalomu teisės aktu (Direktyva 2014/40/ES) nustatomi visoje ES taikomi reikalavimai dėl tabako ir panašių gaminių, kaip antai elektroninių cigarečių, gamybos, pristatymo ir pardavimo.
 • 2009 m. kita rekomendacija ES šalys buvo skatinamos griežtinti priemones, skirtas apsaugoti žmones nuo pasyvaus rūkymo darbe, viešosiose vietose ir viešajame transporte.

KONTEKSTAS

Ketvirtadalis (26 %) europiečių rūko. Rūkymas yra pagrindinė išvengiamos mirties ar ligos priežastis ES. Kasmet nuo rūkymo miršta 700 000 žmonių.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Tabako politika“.

DOKUMENTAS

2002 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendacija dėl rūkymo prevencijos ir tabako kontrolės sugriežtinimo iniciatyvų (OL L 22, 2003 1 25, p. 31–34)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/33/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo (OL L 152, 2003 6 20, p. 16–19).

Paskesni Direktyvos 2003/33/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 1–38). Žr. konsoliduotą versiją.

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendacija dėl aplinkos be dūmų (OL C 296, 2009 12 5, p. 4–14)

paskutinis atnaujinimas 03.05.2016

Top