Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES alkoholio strategija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES alkoholio strategija

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Strategija remti ES šalis mažinant alkoholio daromą žalą (KOM(2006) 625 galutinis)

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikatu nustatoma strategija, kaip remti ES šalis mažinant sveikatos, ekonomines ir socialines problemas, susijusias su žalingu ir pavojingu alkoholio vartojimu.

Strategijoje numatomos prioritetinės temos, nustatomi skirtingi veiklos lygmenys ir išvardijamos priemonės, kurių ES šalys imasi skatindamos gerąją patirtį. Komunikatu visos suinteresuotosios šalys taip pat raginamos imtis priemonių alkoholio daromai žalai mažinti. Šios srities nacionalinės strategijos papildomos Europos Komisijos veiksmais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Penki prioritetai

 • 1.

  Apsaugoti jaunimą, vaikusir negimusius vaikus . Šis prioritetas turi tris konkrečius tikslus:

  • pažaboti nepilnamečių girtavimą ir mažinti žalingą bei pavojingą jaunimo girtavimą;
  • mažinti vaikų patiriamą žalą šeimose, turinčiose problemų dėl alkoholio;
  • mažinti alkoholio pavojų nėštumo metu.
 • 2.

  Mažinti sužeistų ir žuvusių su alkoholiu susijusiuose kelių eismo įvykiuose asmenų skaičių

 • 3.
  Mažinti alkoholio keliamą žalą suaugusiesiems ir neigiamą poveikį darbo vietoje. Šio prioriteto konkretūs tikslai yra:
  • mažinti su alkoholiu susijusius lėtinius fizinius ir protinius sutrikimus;
  • mažinti su alkoholiu susijusių mirčių skaičių;
  • vartotojams teikti informaciją, kad jie galėtų rinktis būdami informuoti;
  • prisidėti prie su alkoholiu susijusios žalos darbo vietoje mažinimo.
 • 4.

  Informuoti, šviesti ir įspėti, ypatingą dėmesį skiriant žalingo ir pavojingo alkoholio vartojimo poveikiui:

  • negimusiems vaikams;
  • nepilnamečiams alkoholio vartotojams;
  • bendrai darbo veiklai ir vairavimui.
 • 5.

  Kurti, remti ir išlaikyti bendrą įrodymų bazę, renkant palyginamą informaciją įvairiais klausimais, įskaitant apie:

  • vartojimo lygį;
  • gėrimo įpročius;
  • alkoholio poveikį visuomenei ir sveikatai.

Parama ES šalims

ES vaidmuo šioje strategijoje yra papildyti ES šalių pastangas, suteikti pridėtinės vertės jų veiksmams ir padėti ES šalims drauge spręsti bendrus klausimus.

Trejų metų bendrieji veiksmai dėl alkoholio daromos žalos (RARHA), finansuojami pagal ES sveikatos programą, pradėti įgyvendinti 2014 m. sausio mėn. Jais siekiama paremti ES šalis siekiant pažangos įgyvendinant bendrus prioritetus pagal ES alkoholio strategiją ir padėti joms spręsti alkoholio daromos žalos problemą bei tokią žalą mažinti.

Strategijos įgyvendinimas

KONTEKSTAS

Alkoholio politika

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES strategija remti valstybes nares mažinant alkoholio daromą žalą“ ( KOM(2006) 625 galutinis, 2006 10 24)

paskutinis atnaujinimas 13.01.2016

Top