Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vėžio atrankinės patikros skatinimas ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vėžio atrankinės patikros skatinimas ES

Vėžys yra sunki liga ir pagrindinė mirties priežastis Europoje. Sveikatos priežiūros paslaugų ir medicininės priežiūros organizavimas bei teikimas yra kiekvienos šalies atsakomybė. Tačiau ES gali papildyti šias politikos sritis ir padėti pagerinti visuomenės sveikatą bei kovoti su liga.

DOKUMENTAS

2003 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendacija dėl vėžio atrankinės patikros (OL L 327, 2003 12 16 d., p. 34-38).

SANTRAUKA

Vėžys yra sunki liga ir pagrindinė mirties priežastis Europoje. Sveikatos priežiūros paslaugų ir medicininės priežiūros organizavimas bei teikimas yra kiekvienos šalies atsakomybė. Tačiau ES gali papildyti šias politikos sritis ir padėti pagerinti visuomenės sveikatą bei kovoti su liga.

KAM SKIRTA ŠI REKOMENDACIJA?

Atrankinė patikra padeda nustatyti vėžį ankstyvuoju etapu ir padidina sėkmingo gydymo galimybę. Rekomendacija siekiama skatinti ES šalis įgyvendinti vėžio atrankinės patikros programas. Ji apima tokius veiksnius kaip atrankinės patikros duomenų registravimas ir valdymas, proceso stebėsena ir personalo mokymas. Europos Komisijos ataskaitos apie šių programų įgyvendinimą skatina nacionalines institucijas bendradarbiauti atliekant mokslinius tyrimus ir keičiantis geriausia praktika, bei padeda sukurti vėžio atrankinės patikros gaires.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Dvi Komisijos ataskaitos apie 2003 m. rekomendacijos įgyvendinimą patvirtina, jog padaryta didelė pažanga.
  • 24 iš 28 ES šalių iki 2013 m. parengė nacionalinį vėžio kontrolės planą.
  • 2014 m. Komisija sudarė vėžio kontrolės ekspertų grupę, kuri jai padėtų ir konsultuotų šioje srityje.
  • 2014 m. buvo pradėta iniciatyva parengti Europos išsamios vėžio kontrolės kokybės gerinimo vadovą.
  • Kuriama ketvirtoji Europos kovos su vėžiu kodekso versija.
  • Jau parengtos Europos krūties vėžio (2013 m.), gimdos kaklelio vėžio (2007 m., atnaujinta 2014 m.) ir storosios žarnos vėžio (2010 m.) gairės. Manoma, jog 2010-2020 m. bus atlikta daugiau kaip 500 mln. šių trijų vėžio rūšių atrankinių patikrų.
  • Komisija rengia krūties vėžio paslaugų kokybės užtikrinimo schemą.
  • 2007-2014 m. ES investavo daugiau kaip 1,4 mlrd. EUR į su vėžiu susijusius mokslinius tyrimus.
  • 2012 m. Europos Komisijos jungtinis tyrimų centras tapo atsakingas už Europos vėžio informacijos sistemos koordinavimą.

KONTEKSTAS

Skaičiuojama, kad 2012 m. ES nuo vėžio mirė 1,263 mln. žmonių. Plaučių vėžys buvo dažniausia mirties nuo vėžio priežastis, paskui dažniausiai buvo mirštama nuo storosios žarnos, krūties ir skrandžio vėžio. Tais pačiais metais nustatyta šiek tiek daugiau nei 2,6 mln. naujų vėžio atvejų (neįskaitant ne melanomos tipo odos vėžio).

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato interneto svetainės skiltyje apie pagrindines ir lėtines ligas.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: 2009 m. birželio 24 d. Komisijos komunikato „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“ (KOM(2009) 291 galutinis) įgyvendinimas ir 2003 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendacijos dėl vėžio atrankinės patikros (2003/878/EB) (COM(2014) 584 final , 2014 9 23, antroji įgyvendinimo ataskaita.

2014 m. birželio 3 d. Komisijos sprendimas dėl Komisijos vėžio kontrolės ekspertų grupės sudarymo ir Sprendimo 96/469/EB (2014/C 167/05) panaikinimo (OL C 167, 2014 6 4, p. 4-8).

paskutinis atnaujinimas 09.07.2015

Top